40 lat minęło, ale My kształcimy z duchem czasu!

maj 7, 2020 | Aktualności

Od ponad 40 lat jesteśmy częścią tego regionu. Jubileusz powstania Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach (wcześniej Wydział Przyrodniczy) Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jaki niedawno obchodziliśmy jest doskonałą okazją do zaprezentowania znaczenia Uczelni i Wydziału w typowo rolniczym regionie Naszego Kraju.

Rolę tą możemy rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Jednakże po czterech dekadach niewątpliwym sukcesem jest wykształcenie wielu pokoleń nauczycieli, wykwalifikowanej kadry dla rolnictwa i jego bezpośredniego otoczenia. Mamy wielką nadzieję, że duża część czytelników jest Naszymi absolwentami lub mają w swoim otoczeniu takie osoby. Dziś z satysfakcją możemy stwierdzić, że tysiące absolwentów Naszego Wydziału prowadzi własne gospodarstwa rolne, zajmuje ważne stanowiska w administracji samorządowej a część z nich piastuje wysokie stanowiska państwowe.
Środowisko naukowe poprzez swoje badania przy wsparciu Ośrodków Doradztwa Rolniczego zawsze było propagatorem wdrażania nowych technologii, rodzącej się gospodarki rynkowej i integracji z Unią Europejską. Idąc z duchem czasu i nie zapominając o przeszłości kształcimy kolejne pokolenia na kierunku Rolnictwo, przekazując wiedzę z zakresu najnowszych trendów i innowacji w tej dziedzinie, ale też dostrzegamy potrzeby zmieniającego się świata. Nasz system kształcenia dostosowujemy do potrzeb rynku pracy. Dlatego kształcimy na kierunku Gospodarka przestrzenna. To stosunkowo nowy interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy w sobie zarówno aspekty prawa administracyjnego, elementy geodezji, budownictwa, architektury, projektowania terenów zieleni i zagadnień rolniczych, które kompleksowo odpowiadają za funkcjonalność oraz estetykę otaczającej nas przestrzeni. Niezależnie od tego czy jesteśmy w domu, w pracy czy w drodze powinniśmy pamiętać, że obecny ład i harmonia, które nas otaczają, w pierwszej fazie opracowań, są wynikiem pracy inżynierów gospodarki przestrzennej. W trosce o środowisko i egzystencję przyszłych pokoleń w tym roku otwieramy unikalny w skali kraju i świata (2 w Polsce a pierwszy w Naszym regionie) kierunek Agroleśnictwo, który jest szansą na gospodarowanie zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego, łączącą nowoczesność i innowacyjność z tradycją i racjonalnym zagospodarowaniem zasobów przyrody. To kierunek, gdzie uczymy jak w praktyce wykorzystać innowacje w produkcji żywności i gospodarce leśnej w trosce o zdrowie ludzi i jakość środowiska, w którym żyjemy, pracujemy i odpoczywamy.
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, pielęgnując swoje dziedzictwo i najlepsze tradycje, wypełnia misję rozwoju intelektualnego pracowników, studentów i całego regionu. Jest prekursorem transferu zdobytej wiedzy do otoczenia społeczno-gospodarczego oraz podejmuje wszechstronne działania na rzecz wykorzystania, przekształcania i ochrony zasobów środowiska naturalnego zapewniając wysoki poziom życia mieszkańcom Naszego regionu.

UPH w Siedlcach

Odsłony : 261
Skip to content