Ważna informacja dla rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

maj 5, 2020 | Aktualności

Z dniem 31 maja 2020 roku kończy się termin złożenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2019 rok.
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 277 z późn. zm.) osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i jest nią rolnik lub domownik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników zobowiązany jest do dnia 31 maja 2020 r złożyć we właściwej jednostce terenowej KRUS zaświadczenie lub oświadczenie, że nie przekroczył rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Graniczna kwota za 2019 rok została ustalona w wysokości 3454 zł.
W przypadku przekroczenia w/w kwoty lub też niezłożenia w Kasie stosownego zaświadczenia lub oświadczenia bądź niezachowania ustawowego terminu do 31 maja 2020 r. rolnik (domownik) zostanie wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników poczynając od dnia 1 czerwca 2018r. Obowiązek złożenia takiego zaświadczenia dotyczy również rolników (domowników) współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Anna Kuczyńska

Odsłony : 229
Skip to content