Możliwość zwolnienia ze składek ZUS dla beneficjentów którzy chcą wziąć pomoc na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

kwi 28, 2020 | Aktualności

W związku z wejściem Ustawy z dnia 31.03.2020r. (Dz. U poz. 568) zwanej dalej „specustawą antykryzysową” w związku z wystąpieniem Covid-19 na terenie Polski. Istnieje możliwość skorzystania z przywilejów wynikających z ww. ustawy przez beneficjentów poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Zgodnie z specustawą beneficjent poddziałania 6.2 będzie miał możliwość skorzystania z zwolnienia płacenia składek ZUS ale nadal będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu a składki będą traktowane jako opłacone więc warunek §16 ptk 3. Jednocześnie należy pamiętać że jeżeli skorzystamy z przywileju zwolnienia składek ZUS dla pracowników nie możemy ich uwzględnić w biznesplanie do skorzystania z pomocy w ramach premii gdyż było by to podwójne finansowanie ze środków publicznych.

( źródło: https://www.arimr.gov.pl/)

Adam Skarzyński

Odsłony : 296
Skip to content