Wspomnienie

mar 4, 2020 | Aktualności

Ze smutkiem pożegnaliśmy naszą Koleżankę Wiesławę Żero

ŚP. Wiesława Żero poświęciła swoje życie zawodowe sprawom ściśle związanym rolnictwem. Była długoletnią pracownicą Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach. Po 40 latach nieprzerwanej pracy początkowo jako instruktor rolny, następnie doradca rolny a ostatnio zajmowała się sprawami metodyki doradztwa i szkoleń- w 2019 roku stała się emerytką. Od 1979 roku, tuż po ukończeniu Technikum Rolniczego w Ostrożanach, rozpoczęła start pracowniczy. Podczas wieloletniej pracy na różnych stanowiskach, zawsze związanych ze sferami rolniczymi, ukazywała się osobą zaangażowaną, kompetentną, solidną, dociekliwą, posiadającą aprobatę współpracowników i przełożonych, cieszącą się ufnością interesantów, umiejącą znaleźć i poświęcić czas na wyjaśnianie, rozwiązywanie pojawiających się coraz to nowszych problemów wkraczających do rolnictwa. Szczerze wspierała także osoby wkraczające w nasz trudny i wymagający zawód. Wykonywała codzienną, terenową służbę wśród producentów rolnych. To także dzięki Jej niestrudzonym wysiłkom powstała duża liczba sukcesów rozwojowych na niwie unowocześniania gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych. Pozostają niezatarte ślady wkładu Jej pracy i dokonań. Za uzyskiwane osiągnięcia na przestrzeni kilkudziesięciu lat otrzymała odznaczenie resortowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi- zasłużona rolnictwu oraz uhonorowana została przez Prezydenta Polski złotym medalem za długoletnią służbę. Niestety przegrała ostatnie najważniejsze zadanie- walkę z chorobą.
Droga Wiesiu pozostajesz w naszej pamięci!

Anna Szeryńska

Odsłony : 366
Skip to content