Odmiany zalecane do uprawy w 2020 roku w województwie podlaskim

lut 28, 2020 | Aktualności

Wojewódzki Zespół ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego corocznie opracowuje listę zalecanych odmian do uprawy. Lista ma pomóc rolnikom w dokonaniu wyboru odmian, nie w oparciu o ulotki reklamowe, lecz o konkretne wyniki doświadczeń przeprowadzonych w wielu punktach województwa podlaskiego.
Postęp hodowlany to efekt tworzenia i upowszechniania odmian dostosowanych do warunków środowiska oraz oczekiwań producentów. Odpowiedni dobór odmian pozwala skutecznie wykorzystać wysoki potencjał wytworzony dzięki nauce. Cechy wyróżniające to:
– wyższa odporność na choroby grzybowe,
– podwyższona tolerancja na niskie pH gleby,
– lepsze przystosowanie do niższego poziomu agrotechniki,
– wyższa od przeciętnej zimotrwałość odmian.

Michał Godlewski
PODR Szepietowo

 

Odsłony : 352
Skip to content