Wyższa stawka podatku rolnego w 2020 roku

lut 3, 2020 | Aktualności

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku średnia cena skupu żyta za okres ostatnich 11 kwartałów wyniosła 58,46 zł za 1 dt (decytonę, kwintal).

Powyższa kwota stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego w bieżącym roku. Po przeliczeniu stawka podatku rolnego w 2020 roku wynosi 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta) i tym samym jest wyższa od obowiązującej w 2019 roku o 10,25 zł w skali roku. Z kolei stawka dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych, tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha wynosi obecnie 292,30 zł (równowartość 5dt żyta).

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzaczone na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów wyłączonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatek rolny należy opłacić w 4 proporcjonalnych ratach płatnych do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek rolny należy opłacić jednorazowo do 15 marca.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,

– komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r.  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 – Monitor Polski rok 2019 poz. 1017.

 

Paweł Buchowski

PZDR Sejny

 

Odsłony : 301
Skip to content