Nowe prawo dotyczące zdrowia roślin

sty 3, 2020 | Aktualności

W dniu 14 grudnia 2019 r weszło w życie nowe prawo dotyczące produkcji i obrotu materiałem roślinnym oraz prawo dotyczące kontroli. Reguluje je Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  nr 2016/2031 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE) nr 2017/625. To prawo zmienia i rozszerza obowiązujące wymagania fitosanitarne.  Powiększono liczbę podmiotów, które będą podlegały wpisowi do rejestru podmiotów profesjonalnych. Obowiązkowi rejestracji będą podlegały podmioty zajmujące się produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą materiału roślinnego na terenie UE, a także importerzy i eksporterzy towarów pochodzenia roślinnego. Podmioty już wpisane na listę prowadzoną przez PIORiN będą musiały zaktualizować swoje dane do 14 marca 2020r. Podmioty których dotychczas obowiązek wpisania się na listę nie dotyczył będą musiały dokonać rejestracji w WIORiN. Zmianie ulegnie również zakres materiału roślinnego, który musi posiadać paszport roślin podczas jego transportu na terytorium UE. Paszport będą musiały posiadać wszystkie rośliny przeznaczone do sadzenia oraz określone nasiona. Zwolnienie z obowiązku rejestracji będą miały podmioty wtedy  gdy dostarczają wyłącznie i bezpośrednio użytkownikom statecznym: małe ilości roślin w sposób inny niż w ramach sprzedaży na odległość (np. Internet, zamówienia przez telefon), małe ilości nasion, innych niż nasiona objęte wymogiem świadectw fitosanitarnych w imporcie.

Źródło: piorin.gov.pl

       Jolanta Grodzka

Odsłony : 232
Skip to content