Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin

sty 3, 2020 | Aktualności

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło rok 2020 Międzynarodowym rokiem zdrowia roślin. Hasłem obchodów jest „Chroniąc rośliny – chronisz życie”. Tematem przewodnim Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin jest znaczenie zapobiegania rozprzestrzenianiu się szkodników i chorób roślin powodujących ogromne straty w gospodarce jak i w środowisku naturalnym. Jak ważną rolę odgrywają rośliny w życiu i rozwoju człowieka pokazuje historia. Jednym z ważniejszych przykładów znaczenia roślin w życiu człowieka jest głód w Irlandii spowodowany przez zarazę ziemniaka. W dziewiętnastowiecznej Irlandii podstawą wyżywienia były ziemniaki. Choroba wywołana przez organizm Phytophthorainfestans doprowadziła do śmierci miliona mieszkańców Irlandii i zmusiła do emigracji półtora miliona.  Zatem zapobieganie chorobom roślin jest bardziej opłacalne i skuteczne niż zwalczanie skutków ich wystąpienia. Zdrowe rośliny dają wysokie plony o dobrej wartości, mogą również wspomagać nas w walce ze skutkami zmian klimatu, deficytem wody i erozją gruntów. Dlatego też bardzo ważne jest podniesienie świadomości co do znaczenia zdrowia roślin na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym. Ważna jest również rola zdrowia roślin w kontekście ochrony zrównoważonego rolnictwa a co za tym idzie podniesienia bezpieczeństwa żywnościowego poprzez zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych dla roślin. Zdrowie roślin przełoży się bezpośrednio na ochronę środowiska, lasów oraz bioróżnorodności przed organizmami szkodliwymi, co zapobiegnie stratom w ekosystemach.

Źródło: piorin.gov.pl

   Jolanta Grodzka

Odsłony : 244
Skip to content