Zmiany w sumach ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt

gru 19, 2019 | Aktualności

Jak wynika z rozporządzenia w 2020 roku zmienią się maksymalne sumy ubezpieczeń dla zwierząt gospodarskich, upraw rolnych. Dla 1 sztuki bydła wyniesie 9 800,00 zł, koni – 12 300,00 zł, świń – 1 560,00 zł. Biorąc np. zboża kwota ta wyniesie 13 200,00 zł, dla warzyw gruntowych jest to kwota w wysokości 171 650,00 zł, dla ziemniaków oraz truskawek 46 180,00 zł. Zapis taki znalazł się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczeń dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 rok ( Dz. U. z 2019r. poz. 2333). Dodatkowo dopłata do składki upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych ,truskawek, drzew i krzewów owocowych, roślin strączkowych, buraków cukrowych
i ziemniaków wyniesie 65% składki do 1 ha uprawy. Dla zwierząt gospodarskich takich jak bydło, konie owce, kozy, drób czy świnie również 65% składki do 1 sztuki. Tak przewiduje zapis
w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2370).

Jacek Kuczyński

Odsłony : 257
Skip to content