Stawki ubezpieczenia w KRUS na 2020 rok

gru 19, 2019 | Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 8 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 4 grudnia 2019 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego (rolnika, małżonka, domownika) w I kwartale 2020 r. wynosić będzie 42,00 zł.
Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie, opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno – rentowe
za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2020 r. stanowić będzie 10 % obowiązującej w grudniu 2019 r. emerytury podstawowej (938,97 zł), tj. 94,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2020 r. za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

12 % emerytury podstawowej, tj. 113,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

24% emerytury podstawowej, tj. 225,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

36% emerytury podstawowej, tj. 338,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

48% emerytury podstawowej, tj. 451,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:
rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2020 r. upływa z dniem 31 stycznia 2020 r.
pomocników rolników za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

Anna Kozłowska

p.o. kierownik PZDR Hajnówka

Odsłony : 282
Skip to content