Do 100 tys. zł pomocy na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

gru 19, 2019 | Aktualności

W terminie od dnia 30 grudnia 2019 r. do dnia 28 stycznia 2020 r. ARiMR przyjmowała będzie wnioski od rolników, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach PROW na lata 2014–2020.
Pomoc adresowana jest do rolników prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich, oprócz właścicieli ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.
Dofinansowanie można otrzymać m.in. do kosztów budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia i składowania obornika, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.
Maksymalna pomoc na jedno gospodarstwo to 100 tys. zł i przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. Wynosi ona do 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika, 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych rolników.
Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony w Oddziale Regionalnym ARiMR, a także za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze miejsca realizacji operacji.
Źródło: http://www.arimr.gov.pl/
Heronim Poniatowski

Odsłony : 242
Skip to content