Uprawa roli w gospodarstwie ekologicznym

gru 10, 2019 | Aktualności

Uprawa roli w gospodarstwach ekologicznych różni się w znaczący sposób od rolnictwa konwencjonalnego. Przede wszystkim, błędy w gospodarstwach konwencjonalnych kompensowane są poprzez intensywne  stosowanie nawozów i środków ochrony roślin. Natomiast w organicznych systemach dopuszcza się tylko te nawozy i środki ochrony roślin które są zgodne z naturą. W związku z tym w rolnictwie ekologicznym wskazane jest  stosowanie tylko płytkiej, przedsiewnej uprawy roli, ponieważ każda głęboka ingerencja w glebę powoduje wzrost przemian biologicznych. Najlepszym rozwiązaniem jest aby przy każdej uprawie roli wprowadzać pewne ilości materii organicznej np. obornik, międzyplony,aby zniwelować niekorzystny rozkład substancji organicznej. Przy czym w zależności o od ciężkości gleby głębokość uprawy powinna wahać się w granicach 15 do 20 cm, a w wyjątkowych przypadkach maksymalnie do 25 cm. Dotyczy to przede wszystkim pracy pługa. Natomiast szerokie zastosowanie powinny mieć narzędzia o zębatych elementach roboczych i maszyny rotacyjne, które nie uszkodzą głębokiego profilu glebowego. Przy uprawie gleby w gospodarstwach ekologicznych powinna przyświecać myśl płytkie odwracanie – głębokie spulchnianie.

Zabiegi na ściernisku

Podstawową zasadą jest płytkie zmieszanie resztek pożniwnych, kompostu czy też obornika z glebą. Zabieg ten powinien być wykonany zaraz po zbiorze roślin, aby umożliwić wschody chwastów i ich dalszą redukcję poprzez bronowanie czy kultywatorowanie oraz wymieszanie mulczu z glebą w celu przyspieszenie mineralizacji pod przyszłe zasiewy. Pług powinien przyorywaćmulcz mieszając go z warstwą orną. Należy jednocześnie pamiętać o zasadzie: im lżejsza i suchsza gleba, tym większa głębokość mieszania z glebą poplonów, nawozów organicznych i resztek pożniwnych, im cięższa i bardziej wilgotna gleba, tym głębokość ta powinna być mniejsza.

Uprawa przedsiewna

Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie takich zestawów uprawowych które przygotują glebę do siewu poprzez jej rozdrobnienie, wyrównanie i zagęszczenie na głębokości umieszczania nasion. Takim narzędziem na pewno będzie agregat uprawowo-siewny, ale także kultywatory, brony czy wały gładkie i wgłębne. Innym zabiegiem stosowanym już na wiosnę będzie włókowanie, ale nie w celu wyrównania gleby po orce zimowej jak to jest w rolnictwie konwencjonalnym, ale do pobudzenia wschodów nasion chwastów w celu ich dalszej eliminacji.

Opracował Ryszard Woś

Odsłony : 882
Skip to content