Wpis do rejestru BDO – nowy obowiązek dla rolników powyżej 75 ha użytków rolnych

gru 9, 2019 | Aktualności

W wyniku nowelizacji z dnia 4 lipca 2019 r. ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403) wprowadzono zmiany m.in. w funkcjonowaniu Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, potocznie zwanej Bazą Danych Odpadowych (BDO).

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach każdy wytwórca odpadów, w tym również rolnik, podlega obowiązkowi uzyskania wpisu do rejestru BDO (wniosek składamy do urzędu marszałkowskiego) i jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prowadzenie ww. ewidencji odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Brak wniosku o wpis do rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym grozi karą aresztu lub grzywny.

Późniejsze doprecyzowanie przepisów o BDO przez Ministerstwo Środowiska  zwolniło z powyższych obowiązków wyłącznie rolników którzy gospodarują  na powierzchni poniżej 75 ha.

Paweł Buchowski

PZDR Suwałki

Odsłony : 363
Skip to content