Planowane zmiany w operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”

lis 27, 2019 | Aktualności

Zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków, nabór wniosków na działanie, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie m.in. na budowy płyt obornikowych, zbiorników na gnojowicę i  zakup wozów asenizacyjnych, rozpocznie się w grudniu tego roku. W porównaniu z poprzednim naborem dokonano zmian niektórych zasad związanych z ubieganiem się o pomoc. Zasadnicza zmiana dotyczy możliwości rozpoczęcia realizacji zaplanowanych inwestycji, bezpośrednio po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy. Takie postępowanie realizowane jest z uwzględnieniem ryzyka odmowy wsparcia i poniesienia wydatków, które mogą nie zostać dofinansowane. Pamiętać należy również o tym, że wyboru dostawcy maszyny lub wykonawcy usług budowlanych należy dokonać zgodnie z zasadami konkurencyjności, co jest szczególnie istotne przy wydatkach przekraczających równowartość 30 000 euro. W ramach planowanego naboru doprecyzowane zostanie powiązanie spełnienia wymagań w zakresie przechowywania nawozów naturalnych z możliwością zakupu urządzeń do ich aplikowania. Pomoc na zakup aplikatorów nawozów naturalnych płynnych lub wozów asenizacyjnych z aplikatorem przyznaje się w przypadku, gdy w gospodarstwie spełnione są wymagania dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych, albo w przypadku, gdy operacja obejmuje również realizację inwestycji, które doprowadzą do spełnienia tych wymagań.

Nie uległ zmianie zakres inwestycji objętych wsparciem. Pomoc uzyskać można na następujące przedsięwzięcia:

  • budowę, przebudowę lub zakup płyt obornikowych, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę oraz zbiorników i płyt do przechowywania kiszonek
  • zakup aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej
  • zakup wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej

 

                                                                                              Dariusz Gaszewski

PZDR

Odsłony : 253
Skip to content