O przedsięwzięciach mogących oddziaływać na środowisko

paź 31, 2019 | Aktualności

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, określa katalog przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko z ich podziałem na dwie zasadniczo grupy:

  1. przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz
  2. przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

W przypadku dokonywania zmian w obiektach wyżej wymienionych inwestycje kwalifikowane są jako mogące oddziaływać na środowisko. 

W obu przypadkach przed realizacją inwestycji, należy wystąpić do właściwego organu (wójta, burmistrza) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z tym, że dla przedsięwzięć objętych w wykazie w I grupie, należy obligatoryjnie sporządzić raport oddziaływania inwestycji na środowisko, a dla przedsięwzięć z II grupy, raport sporządzany jest tylko w przypadku nakazów organu wydającego decyzję w zależności od indywidualnej oceny danego przedsięwzięcia.

Dla inwestycji nie objętych w katalogu przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, nie są przeprowadzane postępowania dotyczące środowiskowych uwarunkowań.Silosy na kiszonkę, bez względu na wielkość, nie są ujęte w katalogu przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego też nie ma podstaw prawnych o wystąpienie do właściwego organu o przeprowadzenie postępowania środowiskowego.

 

                                                                                               Kazimierz Szmurło

                                                                                    st.spc.ds. produkcji zwierzęcej

 

 

 

 

Odsłony : 291
Skip to content