Rusza kolejny cykl szkoleń dla beneficjentów działań PROW 2014-2020:”Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

paź 18, 2019 | Aktualności

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, którzy złożyli dokumenty w ramach poddziałań „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje cykl szkoleń, które mają na celu wywiązanie się z zobowiązań zawartych w biznesplanie. Szkolenia będą prowadzone w drugiej połowie listopada 2019r.

Tematy realizowane w ramach cyklu szkoleniowego dla beneficjentów poddziałania „Premie dla młodych rolników”: 

Nr szkolenia
Temat szkolenia
1.
Wymogi wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym
2.
Obowiązki rolnika wynikające z wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin
3.
BHP w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej
4.
Nowoczesny chów bydła mlecznego
5.
Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym
6.
Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska w PROW  2014-2020
7.
Ekonomika w gospodarstwach rolnych
8.
Rachunkowość rolnicza

 

Cena za uczestnictwo w jednym szkoleniu:

  • Jeżeli dokumentacja wykonana została przez PODR/PZDR– koszt 50 zł
  • Jeżeli dokumentacja została wykonana przez inny podmiot – koszt 100 zł

Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres: mnowacka@odr-szepietowo.pl lub faxem na numer: 86 275 89 20. Niekompletnie wypełnione zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada.Liczba miejsc na dany termin jest ograniczona,
a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończonej rekrutacji listy osób zakwalifikowanych  na dany termin zostanie umieszczona na stronie internetowej www.odr.pl w zakładce Aktualności.

W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych danym terminem organizator zapewnia przeszkolenie z danego tematu w innym terminie, o czym uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie.

Warunkiem udziału w szkoleniu i otrzymania zaświadczenia jest okazanie w dniu szkolenia, dowodu wpłaty.

Opłatę za udział należy uiścić na konto bankowe nr: 62 1130 1059 0017 3415 5620 0003lub w kasie PODR w Szepietowie (sala 100 I piętro) z dopiskiem: Cykl szkoleń PROW

Podczas szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa.

Kontakt:

– w sprawach rekrutacji i organizacji:tel. 86 275 89 35

– w sprawach merytorycznych:tel. 86 275 89 34, 86 275 89 35

Karta zgłoszeniowa 

Odsłony : 267
Skip to content