Podlaskie piękności znów w Szepietowie.

paź 7, 2019 | Aktualności

Już dziś zawitali do nas wspaniali goście, po intensywnym weekendzie targowym, kolejny tydzień w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zaczynamy pracowicie. Dziś 07.10.19 r. rozpoczęła się 63 Wystawa Sprzedaż Ogierów rasy polski koń zimnokrwisty. Po raz trzeci na teren Agroareny przywieziono 26 ogierów rasy koń zimnokrwisty w typie sokólskim oraz 21 ogierów koni zimnokrwistych dodatkowo 4 ogiery z odwołania. Łącznie jest 51 koni.

Rasa ta była odpowiedzą na potrzeby rolników, koń był wykorzystywany do transportu i prac w polu. Cechy koni zimnokrwistych najbardziej użytkowe otrzymano w wyniku wielu lat planowania, racjonalnego żywienia i pielęgnacji. Pożądany koń zimnokrwisty w typie sokólskim odznacza się harmonijną budową, typowym dla rasy kalibrem i bardziej suchą niż u innych koni zimnokrwistych konstytucją. We współczesnym typie sokólskim zachowuje się i utrwala: wczesność dojrzewania, szybki wzrost i rozwój, niewybredność i dobre wykorzystanie paszy, długowieczność, płodność, zdrowie i przystosowanie do środowiska.

Konie, przygotowane do aukcji ciężko pracują na swój status od najmłodszych lat. Źrebię w wieku do pół roku jest oceniane w skali 5 pkt. W podanych elementach: typ, budowa i rozwój, zdrowie i ruch – max 20 punktów. Kolejna ocena odbywa się jak ogiery mają rok czasu są mierzone i oceniane w ruchu również w skali pięciopunktowej. Najistotniejszą oceną jest kwalifikacja w drugim roku życia część jest odrzucona, ostatnia selekcja na aukcję odbywa się ok. 2,5 roku życia ogiera.

Jak mówi p. Marek Niewiński dyrektor biura WZHK w Białymstoku – Konie dziś przywiezione na aukcje były wstępnie mierzone miesiąc temu tu odbędzie się ostateczna selekcja, w terenie ciężko jest zmierzyć zwierzę, koń czasami źle stanie na nierównym podłożu, tu w PODR w Szepietowie podłoże jest idealne będą przemierzone, a poza tym niektóre ogiery przez miesiąc mogą urosnąć, przybrać na obwodzie lub schudnąć przygotowane do tzw. próby dzielności. Dzisiaj będzie ostateczny pomiar od godziny 16 do 18 i ocena na betonie bo wtedy widać wszystkie wady kopyt, a jutro komisyjna ocena na podłożu miękkim ponieważ koń się inaczej porusza na podłożu miękkim, a inaczej na twardym.

Ocena bonitacyjna odbywać się będzie w skali 100 punktowej wg elementów: typ – max 15 pkt., głowa/szyja – max 5 pkt. , kłoda(tułów) – max 15 pkt., kończyny przednie – max 10 pkt., kończyny tylne – max 10pkt, kopyta – max 10 pkt., stęp – max 10 pkt., kłus – max 10 pkt., wrażenie ogólne (kopyta, grzywa, czy nie ma pęknięć na stawach sokowych, czy nie jest zbyt chudy lub zapasiony).

Maksymalnie ogier może uzyskać 100 pkt. kwalifikacja obejmuje minimalnie 79 pkt.

Za organizację aukcji w Szepietowie odpowiada Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku przy współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Zapraszamy jutro do Szepietowa na ocenę ogierów zimnokrwistych od godziny 9, o 14.30 ogłoszenie wyników czempionatu, imprezę zakończy aukcja zwierząt. O wynikach powiadomimy w podsumowaniu wystawy w kolejnych dniach.

Spec. do spr. promocji

Sylwia Sikorska

Odsłony : 336
Skip to content