Warsztaty z programu azotanowego

wrz 20, 2019 | Aktualności

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego rozpoczyna cykl szkoleń dla rolników i mieszkańców wsi z województwa podlaskiego. Szkolenia dla rolników stanowią część projektu „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem szkoleń jest podniesienie świadomości rolników na temat problemu zanieczyszczenia wód, obowiązujących regulacji prawnych i wymogów organów kontrolujących. Podczas prowadzonych zajęć rolnicy będą mieli szansę zapoznać się z problematyką budowli służących do przechowywania nawozów naturalnych oraz poznać praktyczne aspekty działań wdrożeniowych (przygotowanie planów nawozowych, bilansowanie azotu w gospodarstwie, obliczanie średniorocznego stanu zwierząt i dużych jednostek przeliczeniowych, obliczanie powierzchni płyty obornikowych i pojemności zbiorników na gnojowice). Szkolenia będą prowadzone przez wcześniej wyszkolonych doradców, z wykorzystaniem przygotowanych w ramach projektu materiałów edukacyjnych. Zajęcia mają na celu pokazanie praktycznych aspektów wdrażania programu z uwzględnieniem specyfiki regionu, tj. specyficznych kierunków, produkcji rolnej, rzeźby terenu i występowania wód, jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Data
Powiat
Miejsce
Godzina
Osoba do kontaktu
Nr telefonu
03.10.2019
powiat wysokomazowiecki
Biuro PZDR, ul Białostocka 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Grażyna Gnatowska
86 275 20 70,              506 663 246
04.10.2019
powiat zambrowski
Starostwo Powiatowe ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
Agnieszka Wołosiewicz
86 271 24 35
07.10.2019
powiat siemiatycki
Biuro PZDR ul. Pałacowa 12, 17-300 Siemiatycze
Paweł Szostak
85 655 64 54
15.10.2019
powiat suwalski
Świetlica Gminna ul.Wierzbołowska 3, 16-407 Suwałki
Jarosław Winskiewicz
87 566 47 45
17.10.2019
powiat sokólski
Sokólski Ośrodek Kultury ul.Grodzieńska 1, 16-100  Sokółka
Marta Cilulko
85 711 21 96
30.10.2019
powiat grajewski
Biuro PZDR ul. Elewatorska 10 19-200 Grajewo
Stanisław Samełko
86 272 39 61
05.11.2019
powiat łomżyński
ARiMR pok.107 ul. Nowa 2, 18-400 Łomża
Dariusz Karwowski
86 218 37 22
07.11.2019
powiat biołostocki
Remiza Strażacka ul. Choroszczańska 4, 16-080 Tykocin
Małgorzata Tenderenda
85 740 20 54
20.11.2019
powiat kolneński
Urząd Gminy ul.Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
Jan Budny
86 278 27 78
03.02.2020
powiat moniecki
Urząd Gminy Jaświły 7, 19-124 Jaświły
Luiza Giełczyńska -Wierzba
 85 716 23 01
03.02.2020
powiat augustowski
PZDR Augustów ul. Obrońców Westerplatte 8, 16-300 Augustów
Grażyna Janicka
87 643 38 60
10.02.2020
powiat hajnowski
Zajazd Wrota Lasu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego,17 – 200 Hajnówka
Ryszard Woś
85 682 20 10

 

Odsłony : 272
Skip to content