Już wkrótce Podlaski Dzień Kukurydzy w Szepietowie

wrz 6, 2019 | Aktualności

Już po raz osiemnasty kukurydza będzie pełniła główną rolę na polach doświadczalnych w Szepietowie. 8 września Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy organizuje Podlaski Dzień Kukurydzy.

Specjaliści PODR Szepietowo przygotowali na polach doświadczalnych kolekcje 130 odmian kukurydzy. Plantatorzy będą mieli okazję ocenić przydatność każdej odmiany tej rośliny do warunków panujących w ich gospodarstwach. Doradztwem w uprawie i doborze odpowiedniej odmiany będą służyć przedstawiciele Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz pracownicy firm nasiennych

Dodatkowo szeroką ofertę produktów zaprezentują firmy z branży rolniczej m.in. producenci maszyn oraz środków do produkcji rolnej.

W tym roku na zwiedzających czeka wiele atrakcji, m.in. pokazy pracy maszyn do zbioru kukurydzy i zagospodarowania resztek pożniwnych. Pokazy zorganizuje firma Euralis w współpracy z firmą Roltoma.

Tradycją Podlaskiego Dnia Kukurydzy stało się, że podczas trwania imprezy jest rozstrzygany konkurs „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” przeprowadzonego przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w współpracy z KRUS oddział w Białymstoku. Laureaci zostaną nagrodzeni i uhonorowani pamiątkowymi pucharami.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przygotował szereg wykładów związanych z tematyką uprawy, oraz przygotowania paszy z kukurydzy. Zostanie wygłoszony wykład: Kukurydza najważniejszą paszą w żywieniu bydła. Natomiast przedstawiciele firm nasiennych EURALIS i Syngenta powiedzą o: OPTImaize – kukurydza na kiszonkę od siewu do zbioru, i nowościach odmianowych kukurydzy kiszonkowej.

Zapraszamy również na degustację potraw z kukurydzy w ramach programu promocyjnego Polskiego Związku Producentów Kukurydzy „Kukurydza – słoneczne ziarno zdrowia” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Podlaskiego Dnia Kukurydzy.

Podlaski Dzień Kukurydzy

8 września 2019 r. PODR w Szepietowie

Program

10.00 – Otwarcie Podlaskiego Dnia Kukurydzy

– Wojciech Mojkowski – Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

w  Szepietowie

– Tadeusz Michalski – Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu

10.20 – Lustracja Kolekcji Odmian Kukurydzy – 130 odmian

            – Firmy Nasienne – 22

10.20 – Wykład: Kukurydza najważniejszą paszą w żywieniu bydła

– prof. S. Taube – DMK

11.00 – Wykład: OPTImaize – kukurydza na kiszonkę od siewu do zbioru

– Michał Karwat – EURALIS

11.40 – Wykład: Nowości odmianowe kukurydzy kiszonkowej

            – Janusz Malanowski – Syngenta

12.00 – Rozstrzygnięcie konkursu dla producentów mleka – „Bezpieczna obsługa zwierząt

          gospodarskich” – KRUS Białystok

12.20  – Promocja i degustacja potraw z kukurydzy w ramach programu promocyjnego

Polskiego Związku Producentów Kukurydzy „Złote ziarno kukurydzy w zdrowej polskiej diecie” – finansowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

12.30 – Konsultacje w zakresie produkcji kukurydzy – namiot wykładowy

13.00 – Pokazy:

            – Cięcia kukurydzy na kiszonkę Hodowla EURALIS  +  ROLTOMA

            – Zagospodarowanie resztek pożniwnych EURALIS + ROLTOMA

 

Odsłony : 311
Skip to content