Czynniki sukcesu współpracy rolników województwa podlaskiego w ramach grup producentów

lip 30, 2019 | Aktualności

Szanowni Państwo.

Jest nam miło poinformować, że Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizuje wraz Uniwersytetem w Białymstoku, Podlaską Izbą Rolniczą oraz Spółdzielnią Producentów Mleka „MLEK-ROL” projekt zatytułowany „Czynniki sukcesu współpracy rolników województwa podlaskiego w ramach grup producentów”. Projekt o wartości 49 522,00 zł finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest pogłębienie i wymiana wiedzy nt. czynników determinujących trwałość oraz zdolność do osiągania korzyści płynących ze współpracy rolników w ramach grup producentów, jak również promocja dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania tych grup.

Rezultatem realizacji projektu będą: badania nt. funkcjonowania grup producentów rolnych w województwie podlaskim, monografia naukowa oraz konferencja upowszechniająca uzyskane wyniki  skierowana do rolników zainteresowanych współpracą w ramach grup producentów, doradców rolnych oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

Projekt realizowany będzie do 31 października 2019 r.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl.

Odsłony : 239
Skip to content