XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo 2019

cze 18, 2019 | Aktualności

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie serdecznie zaprasza do udziału w przedsięwzięciu edukacyjnym pn. „XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo 2019”, które odbędzie się 29-30 czerwca  2019 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Organizacja XXVI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych to wspaniała okazja do promowania innowacyjnych technologii oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi. Podczas wystawy ponad 200 hodowców zaprezentuje najlepsze zwierzęta w tym rasy zachowawcze w danej kategorii. Ponadto mieszkańcy obszarów wiejskich będą mogli pozyskać wiedzę z zakresu rentowności gospodarstw i ich konkurencyjności.

Wystawa stwarza możliwość bezpośrednich konsultacji merytorycznych z kadrą naukową i wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami. Rzeczowe zalecenia i wskazówki uzyskane podczas dyskusji i spotkań wpłyną na polepszenie zarządzania gospodarstwem, prowadzoną pracą hodowlaną w stadzie oraz zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, które wpłyną na rentowność gospodarstw. Równocześnie ważne jest podejmowanie działań na rzecz tworzenia sieci współpracy. Jest to bardzo istotne, gdyż dramatycznie brakuje wspólnych inicjatyw rolników, które pozwoliłyby na stworzenie silnych podmiotów rolniczych mogących konkurować na globalizującym się rynku rolnym. Ponadto zdobyta wiedza i wprowadzone rozwiązania umożliwią wytwarzanie produktów  konkurencyjnych na rynku o wyższej jakości. Na Wystawie będzie można również uczestniczyć w pokazach związanych z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych.

Celem głównym operacji jest przeszkolenie hodowców bydła z zakresu efektywnego żywienia zwierząt. Ponadto w ramach działania przewidziane jest szkolenie z zakresu przedsiębiorczości oraz lokalnego przetwórstwa połączone z częścią praktyczną opartą na modelowej przetwórni między innymi mleka i mięsa.

 

Tadeusz Kruszewski

Odsłony : 701
Skip to content