Warsztaty z małego przetwórstwa już wkrótce w Szepietowie

cze 17, 2019 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, zaprasza do udziału w warsztatach z przetwórstwa: „Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa”, które odbędą się we wrześniu 2019 r. w Centrum Technologii Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w PODR Szepietowo.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Działanie skierowane jest do:

  • Mieszkańców obszarów wiejskich w tym: rolników, członków kół gospodyń wiejskich zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie przetwórstwa rolnego,
  • doradców rolniczych,
  • przedsiębiorców, producentów żywności,
  • naukowców.

Warsztaty zostaną przeprowadzone na trzech różnych liniach. Uczestnicy zapoznają się z budową przykładowej linii technologicznej, oraz zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie przetwarzania mleka, owoców, mięsa i tworzenia krótkich łańcuchów dostaw jako ważnego elementu małego przetwórstwa w sektorze rolno-spożywczym. Po zajęciach praktycznych odbędzie się część poświęcona wiedzy teoretycznej. Podczas całodniowej konferencji zostanie poruszonych wiele tematów związanych z przetwórstwem między innymi: małe przetwórstwo rolno-spożywcze w świetle ustawy, bezpieczeństwo żywności, przetwórstwo ziół, roślin i kwiatów, sprzedaż wytworzonego produktu, kanały dystrybucji, możliwości sprzedaży w oparciu o social media.

Wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem w warsztatach i konferencji są proszone o wypełnienie i własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 28 czerwca 2019 r. do godz.14.00 w Sekcji Wydawnictw i Promocji w PODR Szepietowo (pokój nr 2) bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia faksem na nr: 86/ 275 89 20 lub e-mail na adres: kkuteszko@odr-szepietowo.pl. Kartę zgłoszeniową oraz regulamin całej operacji jest dostępny tutaj:

Karta zgłoszeniowa

Regulamin

Wszystkie szczegółowe informacje takie  jak dokładne daty warsztatów i konferencji zostaną podane wyłonionym uczestnikom operacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 862758902.

Uczestników wyłoni komisja powołana przez Dyrektora PODR Szepietowo. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Krzysztof Kuteszko

 

Odsłony : 630
Skip to content