Podlaskie Dni Pola w 2019 r.

cze 12, 2019 | Aktualności

Wzorem lat ubiegłych PODR w Szepietowie organizuje w miesiącu czerwcu seminarium terenowe pod nazwą Podlaskie Dni Pola.

Celem spotkania jest pokazanie w praktyce polowej możliwości uzyskania różnych efektów produkcyjnych przy wykorzystaniu potencjału poszczególnych odmian oraz zastosowaniu różnych poziomów intensywności gospodarowania.

Lustracje pól odbędą się na polu doświadczalnym w Szepietowie w dniach 29-30 czerwca. Oprócz rolników uczestnikami seminariów będą doradcy oraz pracownicy instytucji i firm działających na rzecz rolnictwa. W trakcie seminarium lustrowane będą doświadczenia ścisłe polowe oraz pola produkcyjne.

Prezentowane na Dniach Pola doświadczenia poruszają aktualną problematykę związaną z produkcją roślinną ze szczególnym uwzględnieniem doboru odmian oraz ochrony poszczególnych gatunków.

Uprawiane są następujące gatunki zbóż: pszenica ozima 20 odmian, pszenżyto ozime 15 odmian, jęczmień ozimy 13 odmian, jęczmień jary 17 odmian, pszenica jara 16 odmian oraz owies 14 odmian. Na polu doświadczalnym prowadzone są także badania z nowymi odmianami roślin strączkowych (groch siewny 15 odmian i soja 13 odmian), które w ostatnich latach wywołują coraz większe zainteresowanie ze strony rolników.

Powyższe doświadczenia są realizowane w systemie PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe). Otrzymywane corocznie wyniki prowadzonych doświadczeń stanowią podstawę dla Wojewódzkiego Zespołu ds. PDO do ustalenia listy zalecanych odmian (LZO) do uprawy w województwie podlaskim na dany rok.

Odrębną grupę badań na polu doświadczalnym stanowią doświadczenia o tematyce ekologicznej. W roku bieżącym badane są następujące gatunki zbóż ozimych: pszenżyto i żyto po 12 odmian oraz jare: jęczmień i owies po 11 odmian. Celem prowadzonych badań jest ocena przydatności odmian do ekologicznego systemu gospodarowania.

Obecnie PODR Szepietowo podjęło współpracę z CDR Brwinów Oddział w Radomiu w ramach europejskiego projektu ReMIX. Celem tego projektu jest propagowanie upraw wielogatunkowych, a także poszukiwanie nowych rozwiązań uprawy roślin w mieszankach. Na polu doświadczalnym PODR w Szepietowie założono 10 poletek demonstracyjnych z lnianką.

Oprócz doświadczeń prowadzone są demonstracje z różnymi gatunkami roślin rolniczych. Demonstracje oparte są na technologii zintegrowanej uwzględniającej zrównoważone nawożenie i ochronę roślin. Praktyczna obserwacja pól umożliwi uczestnikom spotkania ocenę nowych odmian na podstawie większego łanu.

Na polu doświadczalnym nie zabraknie również kolekcji zbóż ozimych (66 odmian), zbóż jarych (23 odmiany), roślin bobowatych (13 odmian), kukurydzy (129 odmian). Ponadto założono pola wdrożeniowe upraw łanowych z gatunkami: pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, rzepaku ozimego, kukurydzy i grochu siewnego.

Pole doświadczalne posiada także kolekcję roślin energetycznych na które składają się: wierzba, ślazowiec pensylwański, topinambur, miskant olbrzymi oraz rdest sachaliński.

Obserwacje poczynione podczas seminarium pozwolą na korygowanie własnych działań w ramach dobrych praktyk, eliminowanie błędów i doskonalenie własnych sposobów gospodarowania. Dzięki temu możliwe będzie rozwiązywanie konkretnych problemów w gospodarstwach poszczególnych rolników.

Wszystkich zainteresowanych nowościami w produkcji roślinnej zapraszamy na Dni Pola do Szepietowa.

 

Krzysztof Zawojski

Odsłony : 298
Skip to content