Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

maj 21, 2019 | Aktualności

– w sprawie stosowania podstawowych środków zabezpieczających hodowle świń przed przeniesieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) do gospodarstw utrzymujących świnie.

W związku ze zbliżającym się okresem wzmożonych prac polowych oraz przemieszczaniem się ludności i sprzętu rolniczego, proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na podstawowe zasady postępowania mające na celu zabezpieczenie gospodarstw przed wprowadzeniem wirusa ASF, a w szczególności:

  • przestrzeganie obowiązującego zakazu karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszaru na którym przebywają lub mogą przebywać dziki. Wprowadzenie na teren gospodarstwa utrzymującego świnie zielonki, siana, słomy lub innych rzeczy z terenu na którym bytują dziki, stwarza poważne niebezpieczeństwo wprowadzenia choroby;
  • utrzymywanie świń w oddzielnych zamkniętych pomieszczeniach,
  • zabezpieczenie terenu gospodarstwa i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie przed dostępem dzików.

Dziki stanowią główny rezerwuar wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) w środowisku naturalnym.

  • nie wypuszczanie zwierząt domowych (psy, koty) poza teren gospodarstwa – zwierzęta te mogą w sposób bierny przenieść chorobę na teren gospodarstwa,
  • wyłożenie obowiązujących mat dezynfekcyjnych,
  • nie wpuszczanie osób postronnych do pomieszczeń ze świniami
  • maszyny i sprzęt rolniczy po powrocie z pola, powinny być w staranny sposób poddane myciu i dezynfekcji,
  • używanie oddzielnej odzieży ochronnej w pomieszczeniach ze świniami wraz z zachowaniem zasad higieny osobistej,
  • stosowanie codziennej kontroli stanu zdrowia świń oraz zgłaszanie wszelkich przypadków zachorowań i padnięć do powiatowego lekarza weterynarii.

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Henryk Grabowski

Podstawa prawna: Rozporządzenie MR i RW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ( Dz.U. 2018.290 t.j.)

Odsłony : 238
Skip to content