Ruszyła wiosenna sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych

kwi 3, 2019 | Aktualności

Rolnik może ubezpieczyć uprawy od przymrozków wiosennych, gradu, powodzi, suszy, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, lawiny oraz obsunięcia się ziemi. Ubezpieczając możemy wybrać tylko jedno ryzyko lub pakiet zawierający kilka wariantów. Odpowiedzialność kończy się w przypadku zbioru z pola jednak przy każdym z wariantów określony jest termin końca ważności: do 30 czerwca przymrozki wiosenne, do 30 września skutki suszy i pozostałe warianty ubezpieczeń zbóż.

Limit na dopłaty do składek  przyznany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynosi do 65% składki za ubezpieczenie wszystkich podstawowych upraw polowych.

Obecnie ubezpieczeń upraw rolnych z dotacją państwa dokonują: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.

Robert Sobolewski

Odsłony : 233
Skip to content