Konkurs Agroliga 2019- etap wojewódzki II edycja

kwi 2, 2019 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie realizują operację pod nazwą:Konkurs Agroliga 2019- etap wojewódzki II edycja

Cel: Podniesienie jakości realizacji Programu

Podniesienie jakości realizacji programu poprzez wzrost liczby osób poinformowanych o działaniach PROW wspierających rozwój rolniczej i pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Operacja przyczyni się do realizacji celów szczegółowych:

  • wyłonienie Mistrza i Wicemistrza w kategorii Rolnicy oraz Mistrza i Wicemistrza w kategorii Firmy w 4 województwach, którzy uzyskują wysokie wyniki ekonomiczne, stosując innowacyjne rozwiązania technologiczne i korzystając ze wsparcia finansowego w ramach funduszy europejskich.
  • rozpropagowanie informacji wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach dalszego rozwoju obszarów wiejskich uwzględniając wsparcie finansowe z funduszy UE.
  • zwiększenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach dywersyfikacji prowadzonej działalności przy udziale funduszy europejskich.

Planowane formy realizacji:

  1. Informacje i publikacje w Internecie
  2. Konkurs
  3. Seminarium
  4. Prasa

Planowane rezultaty projektu:

640 uczestników seminariów oraz mieszkańcy obszarów wiejskich północno-wschodniej Polski dzięki uczestnictwu oraz informacjom i publikacjom zawartych w internecie i prasie na temat konkursu dowiedzą się więcej o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wparciu finansowym w ramach PROW 2014-2020, co przyczyni się do podniesienia jakości realizacji Programu. Prezentacja  osiągnięć uczestników konkursu będzie doskonałą promocją zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

4 konkursy na których wyłonionych zostanie 12 laureatów (Mistrzów i Wicemistrzów) w 4 województwach Polski północno-wschodniej (mazowieckie, podlaskie, kujawsko – pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Grupa docelowa:

Rolnicy, właściciele i przedstawiciele firm z otoczenia rolnictwa uczestniczących w konkursie, mieszkańcy obszarów wiejskich, uczestnicy konkursu lat ubiegłych, doradcy rolniczy, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa, przedstawiciele mediów.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odsłony : 241
Skip to content