Nabór na wolne stanowiska pracy

mar 26, 2019 | Aktualności

Dyrekcja Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ogłasza nabór na stanowisko ds. technologii przetwórstwa oraz na stanowisko ds. hodowli i chowu bydła.

Szczegółowe informacje na temat oferty znajdują się pod linkami:

stanowisko ds. technologii przetwórstwa

stanowisko ds. hodowli i chowu bydła

Kandydaci powinny złożyć do dnia 19 kwietnia 2019 roku do godziny 15.30 w sekretariacie PODR Szepietowo:

  • CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści:

„Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach w ofercie pracy, przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji i zapewnienia jego właściwej jakości.

Wyrażam/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach w ofercie pracy, przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.”

* niepotrzebne skreślić

 

Odsłony : 625
Skip to content