Dopłaty bezpośrednie 2019

mar 4, 2019 | Aktualności

Od 15 lutego ARiMR przyjmuje oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018. Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku na 2018 rok deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10ha oraz ubiegał się jedynie -jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu

– płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020)

-wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Należy również wziąć pod uwagę nowe rozmieszczenie stref ONW obowiązujące od tego roku.

Rolnik nie może złożyć Oświadczenia w celu uzyskania płatności ONW, jeżeli:

– w roku 2018 nie ubiegał się o przyznanie tej pomocy, a we wniosku o przyznanie płatności złożonym w 2018 r. zadeklarował także grunty, które w 2019 r., na skutek wyznaczenia nowych obszarów ONW, kwalifikują się po raz pierwszy do pomocy w ramach działania ONW i chce o te płatności wnioskować w roku 2019,

– w roku 2018 nie ubiegał się o przyznanie tej pomocy, pomimo że działki które deklarował w roku 2018 kwalifikowały się do tej płatności a w roku 2019 chce o te płatności wnioskować.

W celu uzyskania płatności ONW na rok 2019 przez takiego rolnika powinien on złożyć wniosek o przyznanie płatności w terminie od 15 marca do 15 maja.

Rolnik może złożyć Oświadczenie w celu uzyskania płatności ONW, jeżeli:

– w roku 2018 ubiegał się o przyznanie tej pomocy, pomimo że we wniosku o przyznanie płatności złożonym w 2018 r. zadeklarował grunty, które w 2019 r., na skutek wyznaczenia nowych obszarów ONW, kwalifikują się po raz pierwszy do pomocy w ramach działania ONW. W tym przypadku Agencja uwzględni te dodatkowe działki jako wnioskowane do płatności ONW,

– w roku 2018 ubiegał się o przyznanie tej pomocy, pomimo że działki które deklarował w roku 2018 na skutek delimitacji ONW przestały się do tej płatności kwalifikować.

Przykład:

Rolnicy, którzy w roku 2018 do płatności bezpośrednich deklarowali np. 3 działki ewidencyjne do JPO i dwie z nich do płatności ONW a na skutek wyznaczenia w 2019 roku nowych obszarów ONW w roku 2019 wszystkie działki kwalifikują się do płatności ONW, mogą złożyć Oświadczenie. Płatność ONW zostanie przyznana im do 3 działek położnych na obszarach ONW, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków kwalifikowalności.

Zgodnie z rokiem ubiegłym oświadczenia można składać jedynie w wersji papierowej do      14 marca w biurach powiatowych ARiMR.

Barbara Kalenik

Źródło: www.arimr.gov.pl

Odsłony : 263
Skip to content