Smaki i tradycje polsko-litewskie

lut 27, 2019 | Aktualności

Realizowany od marca 2018 r. roczny projekt „Szlaki kulturowe bez granic” z funduszy INTEREG opierający się na partnerstwie czterech podmiotów: Zespołu Szkół w Leipalingis, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Gminy Puńsk i Stowarzyszenia Podlaskie Smaki dobiega końca. Inicjatywa miała na celu ułatwienie turystom odkrywania skarbów kultury polskiej i litewskiej. Zapraszamy zatem do podróży po tradycyjnych, regionalnych smakach, po drodze usianej atrakcjami turystycznymi i miejscami, gdzie można kupić charakterystyczne tylko dla danego regionu przedmioty. Wśród punktów na Szlaku jest wielu laureatów renomowanych konkursów, są miejsca znane wielbicielom wycieczek regionalnych, ale też nieodkryte do tej pory małe, rodzinne firmy, oferujące swoje usługi i produkty tylko lokalnym mieszkańcom. Uczestnikami są producenci, rolnicy, restauratorzy, właściciele obiektów noclegowych, przedsiębiorcy, doradcy, nauczyciele oraz samorząd pogranicza polsko-litewskiego.

Projekt jest innowacyjną próbą identyfikacji i konsolidacji, poprzez metodę szlakowania, rozproszonych i niezorganizowanych producentów produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych pogranicza polsko-litewskiego, a także włączenia do szlaku ważnych symbolicznych miejsc związanych z dziedzictwem kultury i turystyką oraz historycznych zabytków. Szlak pogranicza wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu prężnie rozwijającej się turystyki kulinarnej. Ponieważ dla wielu turystów kuchnia regionu staje się celem samym w sobie. Produkty i usługi nabywane przez turystów na Szlaku dają szansę na poprawę sytuacji gospodarczej transgranicznego regionu, zapewniając jednocześnie pozytywne korzyści społeczne i środowiskowe. Jest to dobry sposób na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju tych terenów. A jak wiadomo, produkt jest nierozerwalnie związany z producentem, który kultywuje dzięki niemu swoje rodzinne lub lokalne tradycje, realizuje pasję, ale przede wszystkim zyskuje źródło dodatkowego dochodu.

Założeniem jest, że projekt przyczyni się do większej aktywności producentów i wytwórców produktów regionalnych. Turyści i mieszkańcy regionu dzięki niemu otrzymają logiczną i spójną część koncepcji zrównoważonego rozwoju regionów, fragment infrastruktury kulturalnej i kulinarnej. Ten projekt jest krokiem naprzód w tworzeniu transgranicznych pakietów turystycznych na Szlaku, skierowanych do coraz bardziej wymagających turystów.

W ramach projektu zrealizowano wiele wspólnych inicjatyw: transgraniczne targi regionalnego produktu, warsztaty wyrobu serów i wędlin, szkolenia i konferencje promujące regionalne wyroby i atrakcje oraz wydawnictwo opisujące, i promujące utworzony szlak kulinarny, a także stronę internetową www.culinarytrail.eu prezentującą najciekawsze punkty Szlaku.

Joanna Czarkowska

Odsłony : 284
Skip to content