Pomoc finansowa dla producentów świń

lut 26, 2019 | Aktualności

Rolnicy, którzy zaprzestali produkcji trzody chlewnej w związku z zakaz utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzeniem do gospodarstwa, spowodowanym afrykańskim pomorem świń, mogą starać się o pomoc finansową.

Jeśli jesteś rolnikiem, który:

 1. posiada numer ewidencyjny gospodarstwa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 2. w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zaprzestali produkcji świń
 3. średnioroczna liczba świń to iloraz sumy świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane w gospodarstwie
 4. kwota pomocy to iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz (nie więcej niż 50 sztuk dla producenta trzody) i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. decyzję wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, zakazująca utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 2. dokumenty potwierdzające wykonanie wyżej wymienionej decyzji
 3. faktury sprzedaży świń
 4. dokumenty badania poubojowego, potwierdzone przez urzędowego lekarza weterynarii
 5. potwierdzenie zapłaty za badanie poubojowe
 6. dokumenty przewozowe produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych kat. 2
 7. dokumenty z rzeźni o uboju lub zabiciu świni
 8. dokumenty z zakładu utylizacyjnego potwierdzające utylizację zwierząt
 9. pisemną zgodę współposiadaczy na wystąpienie o przyznanie pomocy finansowej

Wniosek o przyznanie płatności jest dostępny na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Składamy go w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta trzody. Pomoc przyznawana jest decyzją Kierownika Biura Powiatowego ARiMR.

Bożena Marcinkiewicz

Odsłony : 233
Skip to content