Informacja dotycząca IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”

lut 22, 2019 | Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w roku bieżącym organizowany jest IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,

II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić się do Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku lub najbliższej Placówki Terenowej KRUS do 25 lutego 2019 roku. W szkołach, których uczniowie zgłoszą chęć udziału w konkursie pracownicy ds. prewencji przeprowadzą spotkania z uczniami, podczas których poruszą zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci w gospodarstwach rolnych.

Termin nadsyłania prac konkursowych do jednostek organizacyjnych KRUS upływa 29 marca 2019 roku. Regulamin konkursu oraz adresy jednostek KRUS dostępne są na: www.krus.gov.pl. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze sześć (po trzy prace z każdej grupy wiekowej), które prześle do Komisji Centralnej celem wyłonienia zwycięzców na szczeblu krajowym.

 

 

Odsłony : 226
Skip to content