Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii uprawy zbóż

lut 15, 2019 | Aktualności

Podlascy rolnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń w ramach operacji „Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie podlaskim”realizowanej z poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Organizatorem szkoleń jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Podlaską Izbą Rolniczą.

Celem operacji jest poprawa wyników gospodarczych gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej poprzez przeszkolenie 904 osób.

Szkolenia organizowane będą na terenie województwa podlaskiego w okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r., łącznie 31 siedmiogodzinnych spotkań.

Uczestnikami mogą być:

– rolnicy i domownicy rolników,

– małżonkowie rolników,

– osoby zatrudnione w rolnictwie,

– właściciele lasów,

– młodzi rolnicy (wnioskodawcy i beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Podczas szkoleń omówione zostaną zasady uprawy zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem nawożenia oraz doboru odmian i stosowania kwalifikowalnego materiału siewnego. Poruszona zostanie tematyka kształtowania parametrów jakościowych ziarna zbóż poprzez odpowiednie elementy technologii, w tym techniki zbioru i przechowywanie. Przedstawione zostaną zasady uprawy konserwującej np. bezorkowej, pasowej, a także zasady integrowanej ochrony zbóż.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu.

Zainteresowani uczestnictwem mogą zgłaszać się do Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz do Podlaskiej Izby Rolniczej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 275 89 27.

Harmonogram szkoleń

Jolanta Rząca

Odsłony : 407
Skip to content