Przeczytaj lutowe „Wiadomości Rolnicze”

lut 7, 2019 | Aktualności

W najnowszym numerze „Wiadomości Rolniczych” piszemy m.in. o możliwościach dofinansowania  do przetwarzania produktów rolnych, obrotu nimi lub ich rozwoju. Jeśli jesteś rolnikiem na ten cel możesz uzyskać nawet do 500 tys. zł, trwa bowiem nabór wniosków w ramach poddziałania PROW 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

W całym kraju obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, który nałożył na rolników szereg nowych obowiązków związanych m.in. z ewidencją zabiegów agrotechnicznych. Wybrane gospodarstwa będą musiały sporządzać plan nawożenia azotem. Celem planu nawożenia azotu jest ustalenie takich dawek azotu, które odpowiadałyby potrzebom pokarmowym uprawianej rośliny z uwzględnieniem zasobności gleby przy wykorzystaniu własnych nawozów naturalnych i uzupełnieniu ich o nawozy mineralne. Jak obliczyć dawki azotu dowiecie się z artykułu Radosława Zaremby z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku.

Ponadto przeczytajcie jakie szkolenia proponujemy beneficjentom działań PROW 2014-2020: „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Piszemy też o oddłużaniu gospodarstw, dopłatach do materiału siewnego, najnowszych rozwiązaniach stosowanych w rozpylaczach opryskiwaczy polowych, a także o podsiewie użytków zielonych. To tylko niektóre tematy, które polecamy Waszej uwadze.

Życzę miłej lektury

Anna Fatyga

Redaktor Naczelna „Wiadomości Rolniczych”

Odsłony : 228
Skip to content