Zwrot podatku akcyzowego

lut 4, 2019 | Aktualności

Od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. – należy składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych.

Kolejny termin przyjmowania wniosków przypada od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. i dotyczy faktur wydanych od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

– 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

– 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą od 1 do 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, a od 1 do 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Do wniosku trzeba dołączyć informację z ARiMR o posiadanych DJP bydła.Na 2019 rok w rezerwie celowej budżetu państwa zaplanowano na zwrot akcyzy 1 180 mln zł.

 

                                                                                                          Anna Olędzka

Odsłony : 254
Skip to content