Nowa stawka podatku rolnego w 2019 roku

sty 16, 2019 | Aktualności

Stawka podatku rolnego w 2019 roku dla gospodarstw rolnych wyniesie 135,90 zł od ha gruntu rolnego (równowartość pieniężna 2,5 q żyta). W porównaniu do roku 2018  gdzie stawka wynosiła 131,23 zwiększy się ona nieznacznie.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 średnia cena skupu żyta wyniosła 52,49 za 1 kwintal (M.P. z roku 2018 pozycja 1004).

Stawka dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha, to równowartość 5 q żyta i wynosi obecnie 271,80 zł od 1 ha fizycznego.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych , z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bez względu na ich powierzchnię.

Podstawa  prawna:

 – Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

– Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1004).

Mariola Sendrowska

Odsłony : 243
Skip to content