Działy specjalne produkcji rolnej – normy szacunkowe dochodu rocznego w 2019r.

sty 16, 2019 | Aktualności

Aktualne przepisy wskazują, że podatnik osiągający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej może wybrać sposób ustalania swoich dochodów na dwa sposoby: szacunkowy lub rzeczywisty.

Podatnicy osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej i nie prowadzący ksiąg rachunkowych ustalają dochód w oparciu o normy szacunkowe z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcyjnej zwierzęcej.

Normy zależą bezpośrednio od wskaźnika cen towarowej produkcji rolnej, który jest publikowany corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. W 2017 r. wskaźnik ten wyniósł względem 2016 r. 108,5 (co oznacza wzrost cen o 8,5 proc.) ogłoszonych przez Prezesa GUS komunikatem z 30 maja 2018r (Monitor Polski z 2018r., poz. 517).

Wysokość norm na rok 2019 określa rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2018 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej    (Dz. U. 2018 poz. 2362), które weszło w życie 1 stycznia 2019 r. Nowe normy określa tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz dochodu norm szacunkowych dochodu rocznego zawarta w/w rozporządzeniu.

Konarzewski Kazimierz

Odsłony : 300
Skip to content