Nowe wzory i wymogi księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

sty 10, 2019 | Aktualności

Z dniem 1 styczna 2019 roku zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U. z 2018 r. poz. 2505) weszło nowe wzory i wymagania prowadzenia ksiąg rejestracyjnych.
Rozporządzenie określa miedzy innymi:
– sposób prowadzenia księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz;
– wzór księgi rejestracji bydła, świń, owiec i kóz prowadzonej w formie papierowej;
– zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji świń.

Obowiązkiem prowadzenia księga rejestracji jest prowadzona przez posiadacza zwierzęcia odrębnie dla każdego stada i poszczególnych gatunków zwierząt w formie papierowej lub elektronicznej.

Rolnicy, którzy są posiadaczami zwierząt i uzyskali dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Portalu IRZplus) i za jego pośrednictwem dokonują zgłoszeń zdarzeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt są zwolniony z prowadzenia księgi rejestracji w wersji papierowej. Księga rejestracji prowadzona za pomocą Portalu IRZplus jest uznana za formę elektroniczną.

Wpisów zdarzenia do księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz dokonuje się w terminie 7 dni od dnia w którym nastąpiło zdarzenie. W przypadku księgi rejestracji świń prowadzonej w siedzibie stada położonych na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych wpisu do ksiąg dokonuje się w terminie 2 dni od dnia, w którym nastąpiło obowiązek wpisu.

Wzory dokumentów są dostępne na stronie: www.arimr.gov.pl

Grażyna Janicka

PZDR Augustów

Odsłony : 2231
Skip to content