Nowy podział obszarów ONW

sty 3, 2019 | Aktualności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie zmian dotyczących płatności ONW.

W myśl proponowanych zmian zamiast popularnych w naszym rejonie obszarów ONW typu nizinnego powstaną obszary z ograniczeniami naturalnymi. Zależnie od stopnia utrudnienia produkcji rolnej, zmierzonej Wskaźnikiem Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej podzielone one zostały na strefę I i II.

Natomiast obszary ONW ze specyficznymi utrudnieniami również będą podzielone na 2 strefy (I i II).

Strefa I obejmie obszary o wysokich walorach przyrodniczo-turystycznych, a strefa II to obszary podgórskie.

Nie zmieniony został sposób kwalifikowania obszarów do ONW typu górskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian część obszarów leżących obecnie na terenie ONW straci swój status, ale Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewidziało rekompensatę, czyli opłatę przejściową wypłacaną dla gospodarstw rolnych i w roku 2019 wyniesie ona 80% średniej płatności ONW z PROW 2007-2013, a w 2020 – 25 euro/ha.

Nowe stawki płatności będą objęte degresywnością wynikającą z deklarowanego obszaru do płatności ONW według obecnych zasad, czyli od 1 ha do 25 ha – 100%, od 25,01 do 50 ha – 50% i od 50,01 do 75 ha – 25% płatności. Powyżej 75 ha płatność ONW nie będzie przysługiwała.

Źródło:  www.gov.pl/web/rolnictwo/

Henryk Śledziewski

Odsłony : 336
Skip to content