Od 1 stycznia 2019r. zmiana w ustawie o zwrocie akcyzy oleju napędowego do produkcji rolniczej

gru 5, 2018 | Aktualności

1 stycznia 2019r. wchodzi w życie zmiana w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Głównymi zmianami są:

  • Zwiększenie limitu stawki zwrotu podatku akcyzowego z 86 litrów oleju napędowego na 100 litrów oleju napędowego na hektar użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu przez wnioskodawcę zwrotu akcyzy na dzień 1 lutego danego roku;
  • Dodano możliwość zwrotu podatku od posiadanego bydła. Limitem stawki zwrotu podatku akcyzowego będzie 30 litrów oleju napędowego na dużą jednostkę przeliczeniową posiadanego (DJP) bydła;
  • Zmieniono termin określenia stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny z terminu do dnia 30 listopada na termin do dnia 31 grudnia.

Aby uwzględnić zwrot podatku akcyzowego od posiadanych DJP bydła, przy składaniu wniosku o zwrot podatku akcyzowego w dotychczasowej formie należy dołączyć:

  • Oświadczenie o średniej rocznej liczbie DJP bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Liczbę tą ustala się jako sumę DJP w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku podzieloną przez liczbę 12. Do obliczeń DJP bydła w odniesieniu do posiadanych sztuk bydła w ustawie zamieszczono załącznik z tabelą z współczynnikami przeliczeniowymi sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) (tabela 1).
  • Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych o liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Dokument ten wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

Dodatkową zmianą jest określenie maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego oleju napędowego do produkcji rolnej. Na rok 2019 limit ten wynosi 320 mln. zł, jednak kwota ta będzie monitorowana, aby nie nastąpiło przekroczenie limitu. W razie przekroczenia maksymalnego limitu wydatków na zwrot akcyzy planowane jest wdrożenie działań korygujących, polegających na zmniejszeniu stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w następnym roku.

Tabela 1Współczynniki przeliczeniowe sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe.

Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich
Współczynnik przeliczenia sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe
Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku
0,36
Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca
0,9
Buhaje powyżej 18 miesiąca
1,4
Cielęta do 6 miesiąca
0,15
Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku
0,3
Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca
0,8
Krowy
1

 

źródła:

  • Ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2018 poz. 2247) [https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2018-2247,18782711.html; dostęp 03-12-2018, 13:45]

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2006 Nr 52 poz. 379) – Tekst Jednolity [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20060520379; dostęp 03-1-2018, 10:45]

Jacek Lenczewski

PZDR Białystok

Odsłony : 335
Skip to content