Ekologiczny chów bydła mięsnego

paź 30, 2018 | Aktualności, Brak kategorii

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w seminarium pn. „Ekologiczny chów bydła mięsnego nie jest trudny”, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 r. w Suwałkach.

Celem realizacji operacji jest wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z ekologicznym chowem bydła mięsnego w regionie województwa podlaskiego. Seminarium będzie dobrą okazją do nawiązywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami oraz przedstawicielami świata nauki.

Osoby zainteresowane udziałem w operacji proszone są o wypełnienie oraz podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska w PODR Szepietowo (pokój nr 23), bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail gwlostowska@odr-szepietowo.pl . Zgłoszenia przyjmowane są do 9 listopada 2018 r. do godz.15.30

Grupa podróżować będzie busem. Wyjazd 16.11.2018 r. ok. godz. 6.30 z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, powrót ok. godz. 18.00. Organizator zapewnia wyżywienie, przejazd oraz wykłady podczas seminarium.

Uczestnikami mogą być rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani tematyką ekologicznego chowu bydła mięsnego oraz doradcy rolniczy.

Bliższe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo, Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska tel. 86 275 89 19.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gabriela Włostowska

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Odsłony : 432
Skip to content