Nowe terminy stosowania nawozów naturalnych

paź 25, 2018 | Aktualności

Obowiązujący od 27 lipca 2018 roku „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu”, poza wieloma innymi regulacjami, określa również terminy stosowania nawozów naturalnych pochodzenia zwierzęcego tj. gnojówki, gnojowicy obornika i pomiotu ptasiego.

Pozostają w mocy dotychczasowe zasady, w myśl których istotną rolę w podejmowaniu decyzji mają panujące warunku pogodowe – stosowanie nawozów jest zabronione w przypadku gdy gleba jest zamarznięta, pokryta lub nasycona wodą, pokryta śniegiem i to niezależnie od okresu kiedy takie zjawisko ma miejsce. Zmianom, w myśl nowej regulacji, ulegają terminy stosowania nawozów naturalnych zarówno jesienią jak i wiosną. Różne są terminy stosowania nawozów płynnych (gnojówka i gnojowica) oraz nawozów stałych (obornik i pomiot ptasi), dodatkowo zróżnicowanie dotyczy rodzaju użytkowanych gruntów  oraz ich położenia administracyjnego.

Grunty orne

Jesienny termin nawożenie na gruntach ornych gnojowicą i gnojówką  do 15 października obowiązuje w następujących gminach województwa podlaskiego: Augustów (gm. Miejska i wiejska), Bakałarzewo, Bargłów Kościelny, Czarna Białostocka, Dąbrowa Białostocka, Filipów, Giby, Janów, Jeleniewo, Krasnopol, Krynki, Kuźnica, Lipsk, Nowinka, Nowy Dwór, Płaska, Przerośl, Puńsk, Raczki, Rutka – Tartak, Sejny (gm. m. i w.), Sidra, Sokółka, Suchowola, Suwałki (gm. m. i w.), Sztabin, Szudziałowo, Szypliszki i Wiżajny.

Termin stosowania gnojowicy i gnojówki  na GO do 25 października dotyczy wyłącznie gminy Szumowo.

W pozostałych gminach województwa podlaskiego gnojowicę i gnojówkę można stosować na gruntach ornych do 20 października.

Wiosną nawożenie gnojowicą i gnojówką na GO w całym województwie podlaskim rozpocząć można od 1 marca.

Nawozy stałe (obornik, pomiot ptasi), niezależnie od miejsca położenia gruntów, można stosować na GO w okresie  od 1 marca do 31 października

TUZ, uprawy wieloletnie i uprawy trwałe

Terminy stosowane są mniej skomplikowane i różnią się wyłącznie od rodzaju nawozu: nawozy płynne można stosować w okresie od 1 marca do 31 października, natomiast nawozy stałe od 1 marca do 30 listopada.

 Od wyżej wymienionych zasad możliwe są w szczególnych sytuacjach odstępstwa związane z opóźnionymi zbiorami lub specyficznymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi terminowe wykonanie nawożenia. Sytuacje takie wymagają jednak bardzo szczegółowego dokumentowania, a granicznym nieprzekraczalnym terminem stosowania nawozów naturalnych jest zawsze 30 listopad.

Dariusz Gaszewski

Odsłony : 539
Skip to content