Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym i konferencji

sie 28, 2018 | Aktualności

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Mazowiecki  Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie realizuje operację Dobre praktyki po belgijsku.  W operacji biorą udział dodatkowi partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

 • Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
 • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
 • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Projekt składa się z dwu form szkoleniowych tj.: 2 wizyt studyjnych do Belgii oraz 1 konferencji
w Boguchwale nt. „Zrównoważonego, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich”. Uczestnikami operacji są doradcy i rolnicy z województw; pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego,
a w przypadku konferencji również z województwa podkarpackiego.

Wyjazdy studyjne do Belgii pt. „Dobre praktyki po belgijsku”

odbędą się w dwu terminach:

I wizyta: 17-21.09.2018 r.

II wizyta: 24-28.09.2018 r. 

Program 2 wizyt obejmuje następujące tematy:

1) Krótkie łańcuchy dostaw i przykłady operacji wspierających żywność ekologiczną, sprzedaż internetową produktów świeżych, wyprodukowanych w sposób przyjazny dla środowiska.

2) Systemy jakości żywności na przykładzie belgijskiego systemu wspierającego wytwarzanie żywności wysokiej jakości, certyfikowanej na bazie lokalnego surowca z uwzględnieniem hodowli bydła rasy biało-błękitnej oraz Żywność wysokiej jakości dzięki  promowaniu  alternatywnych metod utrzymania zdrowego inwentarza żywego i zmniejszeniu stosowania antybiotyków oraz zmianie nawyków u hodowców i weterynarzy.

3) Optymalne wykorzystywanie przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego. Przykład rewitalizacji obszaru polegający na przywracaniu ekosystemu terenów podmokłych w celach ekologicznych, hydrologicznych, edukacyjnych i turystycznych oraz „Badanie
i promocja produkcji biogazu z obornika” projekt z obszaru zielonej gospodarki wspierający przedsiębiorczość w ramach odnawialnych źródeł energii.

4) Wspieranie przedsiębiorstw wiejskich poprzez dostęp do platformy e-biznes na przykładzie „Akademii Oline Hageland oraz projektu „Cel ferma”.

5) Sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich na przykładzie działań: Walońskiej Federacji Rolnictwa (FWA) oraz Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) wspierającej regionalne i lokalne sieciowanie i upowszechnianie dobrych praktyk.

6) Dodatkowo powyższe tematy będą wzbogacone o następujące spotkania i wizyty.

 • Spotkanie z przedstawicielem COOPA –COGECA,
 • Udział w dyskusji z przedstawicielem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim,
 • Wizytacja projektu z zakresu rozwoju obszarów wiejskich poprzez przekształcenie dawnego traktu kolejowego w zieloną ścieżkę rowerową,
 • Kluczowe strategie marketingowe  Walońskiej Agencji Promocji Zdrowej Żywności,
 • Certyfikacja produktów ekologicznych przez organizację CERTISYS, zajmującą się produktami ekologicznymi na terenie Belgii i Luksemburga.

Szczegółowy program wizyty uczestnicy otrzymają przed wyjazdem po dokonaniu uzgodnień ze stroną  belgijską.

Uczestnicy wyjazdu na konferencji w Boguchwale zaprezentują  poznane tematy i projekty.

Konferencja pt. „Zrównoważony wielofunkcyjny rozwój rolnictwa i obszarów”

Termin 4-5.10.2018 r., miejsce Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,  Boguchwała, woj. podkarpackie.

Program konferencji:

 • Koncepcja zrównoważonego wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i wspieranie przedsiębiorczości – wykład
 • Prezentacja dobrych praktyk z Belgii przez przedstawicieli 4 ODR połączona z dyskusją  oraz podsumowaniem zadania „Dobre praktyki po belgijsku”.
 • Krótkie łańcuchy dostaw — wykład
 • Małe przetwórstwo – wykład
 • Wizyta w winnicy — prelekcja  „Enoturystyka a rozwój zrównoważony”.

W konferencji wezmą udział doradcy i rolnicy z 5 województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Nabór uczestników

Nabór przeprowadzą za pomocą załączonej  Karty zgłoszeń  uczestniczące w projekcie  wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego:

Karta zgłoszenia

Operacja „Dobre praktyki po belgijsku” realizowana jest  na podstawie umowy nr KSOW /2/2018/007 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018–2019. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Odsłony : 276
Skip to content