Konkurs Agroliga 2018 – etap wojewódzki, uczestnicy konkursu województwa podlaskiego

lip 20, 2018 | Projekty zakończone

 

Kategoria Rolnicy

Wioletta i Kazimierz Szkiłądź
Jaminy, gm. Sztabin,

pow. augustowski

Rodzinna pasja i sposób na życie

Wioletta i Kazimierz Szkiłądź razem z dwiema córkami prowadzą gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji mleka krowiego. Roczna produkcja to 431 750 l. Średnia wydajność od sztuki wynosi 7 850 l rocznie. Gospodarstwo posiada wieloletnią umowę kontraktacyjną z SM „Mlekpol” w Grajewie. Stado podstawowe krów mlecznych liczy 55 sztuk. Jałówki przeznaczane na remont stada pochodzą z własnego odchowu. Co roku zwiększana jest produkcja mleka poprzez poprawę wydajności mlecznej krów. W gospodarstwie znajdują się dwie obory, jedna przeznaczona dla stada podstawowego, druga dla jałowizny i cieląt. Krowy utrzymywane są w systemie uwięziowym na płytkiej ściółce.

Powierzchnia gospodarstwa wraz z dzierżawami wynosi 80,10 ha. Produkcja roślinna dostosowana jest do potrzeb żywieniowych krów i prowadzonego kierunku produkcji. W strukturze zasiewów dominuje kukurydza na zielonkę, użytki zielone i zboża z przeznaczeniem na paszę. Precyzyjne dawkowanie nawozów i środków ochrony roślin jak również kompleksowa ochrona pozwala uzyskiwać wysokie plony mimo nie najlepszych warunków glebowych.

Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny sprzęt rolniczy zakupiony w ramach funduszy pomocowych.

Pomimo ogromu prac w codziennym prowadzeniu gospodarstwa rolnicy znajdują czas na działalność społeczną. Pan Kazimierz jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaminach. Razem z żoną są członkami „Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Biebrza w Jaminach”. Są znani i lubiani, otwarci i życzliwi i chętnie dzielą się zdobytym doświadczeniem z innymi.

Gospodarstwo wyróżnia się estetyką – ogrodzone, część gospodarcza oddzielona jest od części wypoczynkowej, gdzie stoi ukwiecona drewniana altana.

Bożena Karp

 

Krzysztof Zembrowski
Bodaki, gm. Boćki,

pow. bielski

Od ziarenka do kropelki

Krzysztof Zembrowski prowadzi od 2003 roku 26-hektarowe ekologiczne gospodarstwo rolne.

W uprawach dominują rośliny zbożowe, zielarskie i oleiste. Rolnik uprawia także maliny i cieszącą się coraz większym zainteresowaniem – jagodę kamczacką. Stosowanie przemyślanego płodozmianu i innowacyjnych rozwiązań agrotechnicznych pozwala na osiąganie bardzo dobrych wyników produkcyjnych przy małym zachwaszczeniu, co w uprawach ekologicznych stanowi zawsze jeden z głównych problemów.

W 2009 r. na jednym ze spotkań w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie dotyczącym odnawialnych źródeł energii, powstał pomysł wprowadzenia do uprawy lnianki siewnej uprawianej na olej. Po konsultacjach z partnerami zagranicznymi i Politechniką Białostocką pan Krzysztof rozpoczął budowę tłoczni oleju roślinnego wykorzystanego do spalania w traktorach. Ryzyko się opłaciło i w chwili obecnej rolnik produkuje olej z roślin wyprodukowanych w gospodarstwie, którym napędza własny ciągnik.

Wprowadzając do gospodarstwa innowacje gospodarz chce, jak sam mówi, przełamać stereotyp rolnika-ekologa zacofanego.

Pan Krzysztof pracę w gospodarstwie łączy z funkcją sołtysa wsi i Prezesa Podlaskiej Spółdzielni Producentów Ekologicznych NATURA – jednej z pierwszych w Polsce organizacji zrzeszających indywidualnych producentów ekologicznych. Pan Zembrowski bardzo chętnie dzieli się posiadaną wiedzą i promuje ekologiczne metody produkcji. Jest laureatem i zwycięzcą wielu konkursów o zasięgu ogólnokrajowym.

W gospodarstwie, wkrótce powstanie zagroda edukacyjna. Za sukcesami rolnika stoi pasja, ciężka praca i duża pokora wobec otaczającego świata.

Wawrzyniec Wichrowski

 

Marzena i Krzysztof Szaciło

Kalinówka Kościelna, gm. Knyszyn,

pow. moniecki

Kocha rodzinę i swoją pracę

Marzena i Krzysztof Szaciło prowadzą gospodarstwo rolne o profilu mlecznym. Łączna powierzchnia gruntów w gospodarstwie wynosi 50 ha. Stado podstawowe liczy 35 krów o średniej wydajności 10 450 l. Roczna produkcja mleka wynosi 325 tys. litrów.

Rolnicy użytkują dwie obory o łącznej powierzchni 800 m2. W 2014 roku zakończyli budowę nowej obory. Obiekt wyposażono w nowoczesną dojarkę przewodową, płytę obornikową, zbiornik na gnojowicę o pojemności ok. 120 m3.

W produkcji roślinnej dominuje uprawa kukurydzy, mieszanki zbożowej i użytki zielone.

Pan Krzysztof był beneficjentem programów SPO 2004-2006 i PROW 2007-2013. Pomoc finansową ze środków unijnych przeznaczał na modernizację gospodarstwa, zakup maszyn i urządzeń. Gospodarstwo wyposażone jest w trzy ciągniki, agregat uprawowo-siewny, prasę, owijarkę bel i wóz paszowy.

Od lat współpracuje z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i jest jednym z pierwszych rolników objętych unijnym systemem zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych FADN.

Pan Krzysztof jest osobą otwartą na współpracę z innymi rolnikami i grupami społecznymi. Chętnie dzieli się doświadczeniem z innymi rolnikami. Jest przewodniczącym Powiatowej Rady Izby Rolniczej i członkiem walnego zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej. Angażuje się społecznie w pracę powiatowej rady rynku pracy i jest przewodniczącym komisji rewizyjnej spółki wodnej.

Interesuje się muzyką spełniając swoje marzenia w ludowym zespole „Kompania Męska z Kalinówki Kościelnej”. Lubi grać w piłkę nożną i zawsze znajdzie czas na obejrzenie gry reprezentacji Polski. Kibicuje także Jagiellonii Białystok. Najważniejsze wartości w jego życiu to Ojczyzna i rodzina.

Rafał Supiński

 

Milena i Kamil Chodniccy

Kumelsk, gm. Kolno,

pow. kolneński

Z innowacyjnymi rozwiązaniami w przyszłość

Milena i Kamil Chodniccy prowadzą gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji mleka krowiego wysokiej jakości.

Powierzchnia gospodarstwa wynosi 84 ha. Produkcja roślinna i struktura zasiewów podporządkowana jest pod potrzeby żywieniowe zwierząt. Stado podstawowe liczy 127 sztuk krów mlecznych o średniej wydajności 9 200 litrów w laktacji. Sprzedaż mleka za ostatni rok wynosiła 875 tys. litrów w klasie ekstra.

Najnowocześniejsza, innowacyjna i w pełni zautomatyzowana, wolnostanowiskowa obora wyposażona jest w dwa roboty udojowe, robot do czyszczenia ruszt, 2 czochradła, automatyczny mikser do gnojowicy, elektryczne kurtyny, oświetlenie ledowe, agregat prądotwórczy. Każda sztuka w stadzie jest indywidualnie monitorowana. Mleko przechowywane jest w zbiorniku o pojemności 8 tysięcy litrów.

Gospodarstwo spełnia standardy UE pod względem dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Zgodnie z wymogami ochrony środowiska i ze standardami wzajemnej zgodności obornik magazynowany jest na płycie obornikowej, zaś gnojowica przechowywana jest w zbiorniku na gnojowicę, który znajduje się pod oborą.

Rodzice państwa Chodnickich modernizowali gospodarstwo korzystając z funduszy pomocowych dla rolnictwa takich jak: „Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Młodzi następcy z myślą o przejęciu całego gospodarstwa, skorzystali już z działania „Premia dla młodych rolników” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Obejście gospodarstwa jest estetycznie zagospodarowane. W ogródku są atrakcyjne nasadzenia. Gospodarze są otwarci na współpracę, cenieni w swoim środowisku za zaradność, życzliwość i pomoc sąsiedzką.

Mariola Piwowarska

 

Daniel i Monika Kamińscy

Siekierki, gm. Drohiczyn,

pow. siemiatycki

Z pokolenia na pokolenie

Daniel i Monika Kamińscy prowadzą 130 ha gospodarstwo rolne w miejscowości Siekierki. Są producentami trzody chlewnej cyklu zamkniętego. Stado podstawowe liczy 280 sztuk macior. Roczna produkcja żywca wieprzowego wynosi 1 050 ton (sprzedaż 8 400 szt. tuczników rocznie).

Trzodziarstwo to wieloletnia tradycja rodzinna, którą kontynuują młodzi rolnicy. Zwiększyli skalę produkcji, udoskonalili i zautomatyzowali technologię, umiejętnie korzystając z dostępnych funduszy unijnych. Produkcja żywca wieprzowego odbywa się w systemie konwencjonalnym, intensywnym. Loszki hodowlane do remontu stada zakupywane są w Danii. Tuczarnie, odchowalnie prosiąt, porodówki, chlewnie dla macior są bezściółkowe, wyposażone w automatyczne systemy wentylacyjne, karmienia zwierząt i zbiorniki na odchody płynne. W żywieniu stosuje pasze pełnoporcjowe, wzbogacane dodatkami paszowymi, premiksami, wytwarzane we własnej mieszalni. Pasze dozowane są na mokro, z wyłączeniem loch.

Uprawy polowe to głównie zboża: pszenica, pszenżyto, jęczmień jary oraz kukurydza na ziarno zakiszana w postaci CCM, będące podstawą bazy paszowej.

Ferma spełnia zasady i wymogi bioasekuracji. Jest ogrodzona, zabezpieczona, oznakowana. Kompleks budynków produkcyjnych i  magazynowych i całe gospodarstwo są stale monitorowane.

Gospodarstwo jest zadbane, wyróżniające się we wsi i okolicy. Część produkcyjna oddalona od gustownie urządzonej części mieszkalno-wypoczynkowej.

Pan Daniel ukończył inżynierię produkcji na SGGW w Warszawie. Jest głównym współtwórcą, prezesem grupy producenckiej Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej ,,Nad Bugiem” w Siekierkach. Swoimi zainteresowaniami sportowymi, a szczególnie piłką nożną inspiruje synów Marcela i Michała.

Pani Monika sprawnie zarządza gospodarstwem. Dba o rodzinę, rozwija swoje pasje kulinarne i realizuje zainteresowania związane z  urządzaniem, zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych i wnętrz.

Anna Szeryńska

 

Wiesława i Robert Szabrańscy

Łojki, gm. Grajewo,

pow. grajewski

Zmiany na lepsze

Gospodarstwo Wiesławy i Roberta Szabrańskich jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarstw w  powiecie grajewskim. Rolnicy od ponad 27 lat zajmują się produkcją mleka. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 160 hektarów, z czego 80 ha stanowią grunty orne, a 80 ha użytki zielone.

Rolnicy sukcesywnie unowocześniali produkcję i park maszynowy, głównie korzystając ze wsparcia funduszy unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i 2014-2020.

W 2017 roku została wybudowana nowa obora wolnostanowiskowa, która mieści stado podstawowe wynoszące 150 sztuk, o średniej rocznej wydajności 9 300 litrów. Mleko z gospodarstwa jest odbierane przez Spółdzielnię Mleczarską Mlekpol w Grajewie. Rocznie rolnicy dostarczają 1,2 mln litrów mleka w klasie ekstra. Krowy mleczne są utrzymywane w oborze wolnostanowiskowej, natomiast opasy w systemie uwięziowym.

Gospodarze dbają o środowisko naturalne. Wybudowali przydomową oczyszczalnię ścieków, zamontowali kolektory słoneczne i  zakupili dystrybutor paliw.

W przyszłości planują budowę silosów pasz objętościowych i zakup maszyn do produkcji pasz.

W codziennych pracach w gospodarstwie pomaga syn Krzysztof, który ukończył technikum weterynaryjne w Łomży. Nie boi się wyzwań i ciężkiej pracy, a w przyszłości planuje przejąć gospodarstwo od rodziców.

Aneta Wiewiórowska

 

Ewa i Łukasz Deputat

Lebiedzin, gm. Sokółka,

pow. sokólski

Bydło mięsne zamiast mleka

Osiemdziesięcio hektarowe gospodarstwo Ewy i Łukasza Deputat położone jest w malowniczej miejscowości Lebiedzin pod Sokółką. Pan Łukasz jest młodym rolnikiem. Gospodarstwo nastawione na chów bydła mlecznego przejął od rodziców: Teresy i Alberta, 11 lat temu. Jednak podjął decyzję o zmianie kierunku produkcji na hodowlę bydła mięsnego.

W ciągu ostatnich dwóch lat rolnicy całkowicie zaprzestali produkcji mleka i zakupili jałówki ras mięsnych. Obecnie całe stado liczące około 100 sztuk jest czystej rasy limusine. Stado krów mamek liczy 27 szt. Do końca roku rolnicy planują powiększenie stada do 41 sztuk. Hodowla jest objęta oceną wartości użytkowej przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Rolnicy mogą sprzedawać jałówki jako materiał hodowlany, jednak całość produkcji przeznaczają na systematyczne powiększanie stada.

W 2017 roku rolnicy ukończyli budowę obory wolnostanowiskowej dla bydła mięsnego i wiaty do przechowywania siana i słomy. Posiadają także zmodernizowany park maszynowy, który pozwala na wykonanie niemal wszystkich prac w gospodarstwie bez wynajmowania usług. Inwestycje zostały zrealizowane z pomocą funduszy europejskich „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Prace w gospodarstwie wykonywane są z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa, za co gospodarze zostali wyróżnieni I miejscem w konkursie „Żniwa mogą być bezpieczne” w 2013 i 2015 roku.

Pan Łukasz większość prac w gospodarstwie wykonuje sam, pomaga mu ojciec. Wolny czas spędza z rodziną: żoną i dwiema córkami.

Anna Gęślicka

 

Aneta i Adam Gąsowscy
Łapy Korczaki, gm. Łapy,

pow. białostocki

Wszystko dla rodziny

Aneta i Adam Gąsowscy są szczęśliwymi rodzicami czterech małych córek. Od 12 lat prowadzą gospodarstwo rolne. Powierzchnia gruntów łącznie z dzierżawami stanowi około 80 ha. Rolnikom pomagają rodzice i wujek. Głównym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego. Stado podstawowe krów liczy 83 sztuki, o wydajności rocznej około 8 500 litrów. Bydło utrzymywane jest w dwóch oborach stanowiskowych, spełniających standardy i wymogi UE. Mleko dostarczane jest do Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem.

Pan Adam chętnie korzysta z  funduszy UE, rozpoczynał od działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”. W kolejnych latach ubiegał się o pomoc finansową w ramach „Inwestycje w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach natura 2000” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Pozyskane środki finansowe przeznaczył na budowę nowej i modernizację już użytkowanej obory, budowę magazynu paszowego oraz silosu na kukurydzę jak również uzupełnienie parku maszynowego. W tym roku złożył wniosek o dofinansowanie z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” na zakup opryskiwacza polowego, rozsiewacza do nawozów oraz wozu paszowego. Pomimo wielu dotychczasowych inwestycji planuje jeszcze nabyć ładowarkę samojezdną, zgrabiarkę i przetrząsacz do siana.

Produkcja roślinna w gospodarstwie w  całości przeznaczona jest na paszę. Połowę użytków rolnych stanowią trwałe użytki zielone, a pozostała część zasiewana jest kukurydzą, pszenicą i jęczmieniem. Na części łąk realizowany jest program rolno-środowiskowo-klimatyczny poprzez zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych.

Obejście gospodarstwa jest estetycznie zagospodarowane, co jest główną zasługą wujka pana Adama, który cały czas uzupełnia nowe nasadzenia i realizuje swoją wizję ogrodu. Część gospodarcza oddzielona jest od mieszkalnej, wyznaczone jest miejsce do zabaw dla dzieci, a nawierzchnia podwórka jest utwardzona.

Barbara Kalenik

 

Kategoria Firmy

 

Dwór Bartnika
Hajnowska, 17-220 Narewka,
pow. hajnowski

Pobyt ze smakiem miodu

Dwór Bartnika w Narewce to komfortowy kompleks wypoczynkowy zlokalizowany w sercu Puszczy Białowieskiej. Pokoje gościnne, stylowa restauracja, sala fitness, SPA i muzeum pszczelarstwa otwarte są przez cały rok. Wystrój pokoi i apartamentów nawiązuje do tematyki pszczelarskiej.

Właściciele  oferują obsługę konferencji, szkoleń, wesel, imprez okolicznościowych i gości indywidualnych. To również idealne miejsce na imprezy plenerowe z grillem lub ogniskiem, a także dla poszukujących spokoju, wygody, dobrego samopoczucia i rodzinnej atmosfery. Obiekt posiada atrakcyjny plac zabaw dla dzieci.

W Ośrodku można wynająć rowery, skuter śnieżny, quada. Amatorzy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z organizowanych spływów kajakowych po Narewce, wycieczek z licencjonowanym przewodnikiem po puszczy, parku i ścisłym rezerwacie.

W Dworze Bartnika można spróbować najlepszych specjałów kuchni regionalnej, kresowej, dań z miodem, potraw z dziczyzny, wędlin i wypieków własnego wyrobu. Wszystkie potrawy sporządzane są z najwyższej jakości surowców pozyskiwanych od lokalnych producentów.

Właściciele od wielu lat prowadzą zawodową pasiekę. Tradycje rodzinne sięgają czasów bartnictwa w Puszczy Białowieskiej. W 2018 roku oddali do użytku domek do uloterapii, gdzie goście mogą odpoczywać w obecności pszczół, słuchając ich pracy i wdychając powietrze z ula. W muzeum pszczelarstwa można podziwiać bogatą kolekcję uli, sprzętu pszczelarskiego i przedmiotów o tematyce pszczelarskiej. Po muzeum oprowadzają często sami właściciele, opowiadając ciekawe historie o pszczelarstwie, produktach pszczelich i życiu owadów.

Anna Kozłowska

 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego

„PROTASIEWICZ” Tadeusz Protasiewicz

Ejszeryszki,

16-406 Rutka-Tartak

pow. suwalski

Jak to się robi u Protasiewicza

Tadeusz Protasiewicz swoją przygodę z  działalnością przetwórczą rozpoczął w 2011 roku. Wytwarza wędliny zgodnie z recepturą przekazaną przez swoją teściową Mariannę, która pracowała w majątku „Sudawskie” państwa Rekoszów oraz przez mamę Annę, która pracowała w ubojni w Wiżajnach. Są to receptury tradycyjne, nie stosuje tu żadnych sztucznych dodatków i polepszaczy smaku. Niepowtarzalny smak i aromat jest wynikiem niezmienianej od pokoleń receptury i wędzenia naturalnym dymem z drzew liściastych.

Zakład wytwarza jedenaście produktów wędliniarskich, z których siedem jest wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Produkcja wędlin prowadzona jest w budynku, który został przebudowany i  zaadaptowany na potrzeby zakładu przetwórstwa mięsa. Produkty są sprzedawane lokalnie, w województwie podlaskim i sąsiadujących powiatach ościennych województw.

Przedsiębiorca ma zagwarantowaną pomoc rodzinny przy prowadzeniu przedsięwzięcia, szczególnie przy zaopatrzeniu sklepów i przy sprzedaży wędlin na miejscu w zakładzie, gdzie klientami są mieszkańcy i turyści odwiedzający Suwalszczyznę.

W 2016 roku pan Tadeusz rozszerzył swoją działalność o przewóz mleka od rolników do mleczarni. Posiada dwie cysterny, gdzie miesięcznie przewozi ok. 3 milionów litrów mleka. Wykonuje usługi dla rolników polegające na zbiorze zielonki, koszeniu, belowaniu.

Wraz z żoną prowadzi również gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 40 ha, w którym hoduje krowy mleczne i bydło opasowe. W  planach jest przetwórstwo wołowiny.

Jarosław Winskiewicz

 

ROLTOMA Tomasz Stypułkowski

ul. Popiełuszki,

18-218 Sokoły,

pow. wysokomazowiecki

Zadowolenie klienta naszym sukcesem

Mottem przewodnim jaki przyświeca firmie ROLTOMA jest dbałość o spełnianie oczekiwań klientów.

Firma Roltoma Tomasz Stypułkowski prowadzi działalność w branży rolniczej od 2006 roku. Siedziba firmy początkowo znajdowała się w Stypułkach-Święchach (gmina Kobylin Borzymy). Rozwój firmy i wzrost liczby klientów spowodował przeniesienie siedziby do Sokół. Korzystne usytuowanie – przy drodze wojewódzkiej Wysokie Mazowieckie – Białystok, w znacznym stopniu ułatwiło dojazd i dostęp potencjalnym klientom. W nowej siedzibie do dyspozycji klientów oddano nowoczesną halę serwisową o dużej powierzchni, sklep części zamiennych do maszyn rolniczych, biuro obsługi klienta i plac wystawowy. Załoga to zespół wykwalifikowanych serwisantów stacjonarnych i terenowych oraz przedstawicieli handlowych.

Działalność firmy jest doceniana na rynku krajowym i zagranicznym. Maszyny nowe i używane są eksportowane do krajów UE. Roltoma została również doceniona przez firmę AGCO, która to powierzyła sprzedaż i serwis maszyn i ciągników Massey Ferguson. Od stycznia 2018 roku firma jest wyłącznym autoryzowanym dealerem Massey Ferguson w województwie podlaskim.

Oprócz sprzedaży maszyn bezpośrednio z placu uruchomiono sprzedaż internetową poprzez ogólnodostępne witryny internetowe.

Dodatkowo firma oferuje świadczenia usług sprzętem rolniczym w zakresie produkcji roślinnej i możliwość wypożyczania nowoczesnych maszyn rolniczych. Jest to nowa gałąź w działalności przedsiębiorstwa, która obecnie bardzo dynamicznie się rozwija.

Magda Milewska

 

RafRol Usługi Rolnicze i Sprzedaż Hurtowa
Rębiszewo-Zegadły,

18-315 Kołaki Kościelne,

pow. zambrowski

Usługi na wysokim poziomie

Firma RafRol została założona w 2014 roku w niewielkiej miejscowości Rębiszewo-Zegadły (gmina Kołaki Kościelne) przez Rafała Kotowskiego. Terenem działania jest głównie powiat zambrowski i sąsiednie powiaty. Firma prowadzi działalność usługową wspomagającą produkcję roślinną. Zajmuje się sprzedażą środków do produkcji rolniczej, ale głównym działaniem jest kompleksowe świadczenie usług związanych z: koszeniem kukurydzy, omłotem zbóż, zbiorem traw na siano i sianokiszonkę, siewem kukurydzy i zbóż.

Firma posiada bogato wyposażony park maszynowy składający się z nowoczesnego sprzętu najwyższej klasy: ciągniki, kombajn zbożowy, sieczkarnię, przyczepy samozbierające, przyczepy objętościowe, agregat ścierniskowy, agregat do siewu kukurydzy, agregat do podsiewu traw i do siewu zbóż. Właściciel zainwestował w maszyny do uprawy bezorkowej, dzięki czemu powiększył ofertę usług rolniczych. Od 2017 roku świadczy usługę ostrzenia noży do pras, przyczep samozbierających, paszowozów. Posiada także w sprzedaży całą gamę noży do wszystkich maszyn rolniczych.

Młody przedsiębiorca, pełen chęci do pracy i wytrwałości, z roku na rok, korzystając z pomocy finansowej ze środków unijnych (działanie ,,Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym” w ramach programu PROW 2017-2013 oraz „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” finansowane ze środków PROW 2014-2020), rozwija swój pomysł w zaskakująco szybkim tempie. Wysoka jakość prowadzonych usług zapewnia firmie stałych klientów.

Pan Rafał planuje rozbudowę firmy: zakup nowoczesnych suszarni zbożowych, rozbudowę parku maszynowego, nie wyklucza prowadzenia skupu płodów rolnych.

Wojciech Wiśniewski

Skip to content