Znów wybierzemy najlepszych

cze 29, 2018 | Aktualności

Kolejna odsłona AgroLigi już niedługo! Ogólnopolski konkurs AgroLiga 2018 rozstrzygany jest na dwóch szczeblach – wojewódzkim i krajowym. Wojewódzki etap konkursu organizowany jest przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Tegoroczna edycja Konkursu AgroLiga jest finansowana z projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Konkurs AgroLiga corocznie prezentuje siłę podlaskiego rolnictwa. Zwycięzcy to najlepsi rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy potrafią zbudować swoje warsztaty pracy na wysokim poziomie, umiejętnie korzystają z funduszy unijnych i uzyskują ponadprzeciętne wyniki ekonomiczne. Uczestnictwo w konkursie to prestiż w branży, zaś bycie laureatem – ogromny sukces i efekt ciężkiej pracy.

Do kategorii Rolnicy kwalifikują się osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. Gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie nie będą kwalifikowane. W tej kategorii nie będą też uwzględniane osoby, które nie posiadają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

Do kategorii Firmy zaliczane będą wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) oraz zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy kwalifikują się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach komisja weźmie pod uwagę również: bezpieczeństwo pracy oraz estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystego seminarium podsumowującego konkurs. O terminie rozstrzygnięcia PODR w Szepietowie poinformuje wkrótce na stronie Ośrodka www.odr.pl oraz na regionalnych portalach informacyjnych.

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Robert Korczak

Sikorska Sylwia

Odsłony : 278
Skip to content