Zmiana przepisów w zakresie przewozu saletry amonowej

cze 20, 2018 | Aktualności

Nowelizacja przepisów w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych wprowadziła zmiany kwalifikujące nawozy na bazie azotanu amonowego jako materiał niebezpieczny utleniający klasy 5.1 pod numerem UN2067. W związku z powyższym uznano, iż saletra amonowa będąca jednym z podstawowych nawozów wykorzystywanych w rolnictwie jest materiałem niebezpieczny i podlega odrębnym przepisom co do przewozu po drogach publicznych.

Przewóz saletry amonowej do 1000 kg może być realizowany na dotychczasowych warunkach na podstawie wyłączenia 1.1.3.1. z umowy ADR. W takim wypadku rolnik nie musi spełniać żadnych specjalnych wymagań odnośnie dokumentacji, szkolenia, wyposażenia i oznakowania ciągnika. Nie powstaje również obowiązek wyznaczania doradcy ds. bezpieczeństwa i składania okresowych sprawozdań z przewozu towarów niebezpiecznych.

Dopiero przewóz saletry amonowej jednorazowo w ilości większej niż 1000 kg zaczyna podlegać pod przepisy umowy ADR i tym samym musi spełnić następujące wymagania:

* kierowca przewożący towary niebezpieczne powinien mieć ukończone 21 lat oraz odbyć kurs podstawowy ADR i otrzymać stosowne zaświadczenie;

* pojazd przewożący towary niebezpieczne musi być odpowiednio wyposażony – powinien posiadać tzw. skrzynkę ADR, trzy gaśnice : 2 kg, 6 kg i 4 kg, powinien być oznakowany z przodu i z tyłu pomarańczowymi tablicami;

* zachodzi również obowiązek wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa, który powinien raz w roku (do końca lutego) złożyć do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego roczne sprawozdanie z przewozu towarów niebezpiecznych.

Szczegółowe kwestie przewozu materiałów niebezpiecznych regulują dwa podstawowe akty prawne: Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367) oraz Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (znana jako ADR). Ewentualne kary w zakresie niespełniania wymagań zostały określone w załączniku do Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Elżbieta Kosińska

Odsłony : 572
Skip to content