Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

cze 8, 2018 | Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2018 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 czerwca 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.236 zł 00 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6.009 zł 70 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 maja 2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2018 r. (4.622 zł 84 gr).

Więcej informacji o zawieszeniu (zmniejszeniu) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę dostępnych jest na stronie www.krus.gov.pl.

Poniżej tabela zawierająca aktualne kwoty podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

 

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno – rentowego

na dzień

01.06.2018 r.

 

1.        emerytura i renta podstawowa
912 zł 86 gr
2.        dodatek pielęgnacyjny
215 zł 84 gr
3.        dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego
323 zł 76 gr
4.        dodatek kombatancki
215 zł 84 gr
5.        dodatek z tytułu tajnego nauczania
215 zł 84 gr
6.        dodatek kompensacyjny
  32 zł 38 gr
7.        dodatek dla sieroty zupełnej
405 zł 67 gr
8.        świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż
215 zł 84 gr

 

9.        świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż
215 zł 84 gr
10.    ryczałt energetyczny
168 zł 71 gr
11.    zasiłek pogrzebowy
4.000 zł 00 gr
12.    wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno – rentowego:
 

 

70%
3.236 zł 00 gr
130%
6.009 zł 70 gr
13.    kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury
i renty (części wynoszącej 95 % emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130%
582 zł 38 gr

 

14.    kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej
85 % emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130 %
495 zł 06 gr

 

15.    zasiłek macierzyński
1.000 zł 00 gr

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego

1.        zasiłek chorobowy za 1 dzień
10 zł 00 gr
2.        jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
809 zł 00 gr

(od 17.05.2018 r.)

 

DYREKTOR

OR KRUS w Białymstoku

mgr Krzysztof Jaworowski

Odsłony : 254
Skip to content