Podlaskie Dni Pola 2018

cze 4, 2018 | Aktualności

Wzorem lat ubiegłych PODR w Szepietowie organizuje w czerwcu 2018 roku seminarium terenowe pod nazwą Podlaskie Dni Pola.

Celem spotkania jest pokazanie w praktyce polowej możliwości uzyskania różnych efektów produkcyjnych przy wykorzystaniu potencjału poszczególnych odmian oraz zastosowaniu różnych poziomów intensywności gospodarowania.

Lustracje pól odbędą się w powiecie sokólskim 8 czerwca. Oprócz rolników uczestnikami seminariów będą doradcy oraz pracownicy instytucji i firm działających na rzecz rolnictwa. W trakcie seminarium lustrowane będą doświadczenia ścisłe polowe oraz wdrożenia prowadzone na terenie gminy Janów.

Prezentowane na Dniach Pola doświadczenia poruszają aktualną problematykę związaną z produkcją roślinną ze szczególnym uwzględnieniem doboru odmian oraz ochrony poszczególnych gatunków.

Tematyka doświadczeń obejmuje ocenę nowych odmian zbóż. Testowane są następujące gatunki: żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary i owies.

Prowadzący seminarium specjalista ds. doświadczalnictwa przedstawia tematykę doświadczeń i wdrożeń prowadzonych na terenie powiatu, cel badań, schemat doświadczenia, szczegóły technologiczne oraz uzyskane wyniki danego doświadczenia z lat ubiegłych.

Powyższe doświadczenia są realizowane w ramach PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe). Otrzymywane corocznie wyniki prowadzonych doświadczeń stanowią podstawę dla Wojewódzkiego Zespołu ds. PDO do ustalenia listy zalecanych odmian (LZO) do uprawy w województwie podlaskim na dany rok.

Oprócz doświadczeń polowych prowadzone są także wdrożenia z odmianami zbóż, które najkorzystniej plonują w doświadczeniach. Wdrożenia oparte są na technologii zintegrowanej uwzględniającej zrównoważone nawożenie i ochronę roślin. Obserwacje poczynione w trakcie spotkania umożliwią uczestnikom ocenę nowych odmian na podstawie większego łanu.

W ramach Podlaskich Dni Pola w ostatni weekend czerwca 23-24 w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbędą się Dni z Doradztwem Rolniczym. Na polach doświadczalnych PODR będzie można obejrzeć poletka doświadczalne z różnymi gatunkami roślin oraz zapoznać się szczegółowo z zastosowaną na nich technologią.

Prowadzone w PODR Szepietowo doświadczenia w dużej mierze oparte są również na badaniach PDO. Założone są doświadczenia z następującymi gatunkami: pszenica ozima 20 odmian, pszenżyto ozime 13 odmian, jęczmień ozimy 16 odmian, jęczmień jary 14 odmian, groch siewny 12 odmian, soja 14 odmian.

W 2018 roku rozpoczęto prowadzenie doświadczeń ekologicznych dotyczących oceny przydatności odmian owsa jarego (11 odmian) oraz jęczmienia jarego (11 odmian) do uprawy w warunkach ekologicznych”.

Uprawa roślin w mieszankach to temat warty zainteresowania, dlatego w tym roku podjęto współpracę z CDR Brwinów Oddział w Radomiu w ramach europejskiego projektu ReMIX. Celem tego projektu jest propagowanie upraw wielogatunkowych, a także poszukiwanie nowych rozwiązań uprawy roślin w mieszankach. Na polu doświadczalnym PODR w Szepietowie założono 15 poletek demonstracyjnych różnych kombinacji mieszanek zbożowo-strączkowych. Oprócz tego prowadzone są dwie plantacje pokazowe z uprawą grochu z jęczmieniem jarym.

Oprócz doświadczeń ścisłych prowadzona jest również kolekcja roślin: zbóż ozimych (51 odmian), zbóż jarych (26 odmian), roślin bobowatych (18 odmian), kukurydzy (139 odmian), rzepaku ozimego (32 odmiany). Ponadto założono pola wdrożeniowe upraw łanowych z gatunkami: pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, rzepaku ozimego i kukurydzy.

Pole doświadczalne posiada także kolekcję roślin energetycznych na które składają się: wierzba, ślazowiec pensylwański, topinambur, miskant olbrzymi oraz rdest sachaliński.

Obserwacje poczynione podczas objazdu doświadczeń oraz bezpośredni kontakt z osobami prowadzącymi pozwoli na korygowanie własnych działań w ramach dobrych praktyk, eliminowanie błędów i doskonalenie własnych sposobów gospodarowania. Dzięki temu możliwe będzie rozwiązywanie konkretnych problemów w gospodarstwach poszczególnych rolników.

Wszystkich zainteresowanych nowościami w produkcji roślinnej zapraszamy na Dni z Doradztwem do Szepietowa oraz na Dni Pola organizowane w powiecie sokólskim.

Krzysztof Zawojski

Odsłony : 239
Skip to content