XVIII edycja konkursu na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy

maj 22, 2018 | Aktualności

Nasze Kulinarne Dziedzictwo to ogólnopolski konkurs o wieloletniej tradycji, którego głównym celem jest identyfikacja i promocja polskich produktów regionalnych, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami i według tych samych receptur. Jest skierowany do osób wytwarzających w tradycyjny sposób produkty kulinarne. Ma charakter otwarty, więc przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających kryteria konkursowe.

Kryteria te określone są w regulaminie i mówią m.in. o tym, że żywnościowymi produktami regionalnymi są surowce lub wyroby przeznaczone do bezpośredniego spożycia albo sporządzania potraw. Muszą też być związane z określonym obszarem geograficznym i charakteryzować się szczególnymi cechami wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych danego regionu. Powinny być wytwarzane tradycyjnymi metodami i w małej skali oraz wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów, a także powinny być od dawna znane w okolicy.

Cały konkurs organizowany jest dwuetapowo. W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłonieni zostaną laureaci w czterech głównych kategoriach.

Warunkiem udziału w tym etapie jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej, która jest dostępna na stronach internetowych: www.produktyregionalne.pl oraz www.odr.pl. Wydrukowane formularze będą dostępne w każdym Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego i w siedzibie PODR Szepietowo (pokój nr 20).

Produkty zgłaszane do konkursu będą kwalifikowane do czterech głównych kategorii, które posiadają również podkategorie:

I. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego

podkategorie:

produkty i przetwory mięsne,

produkty i przetwory z ryb,

produkty i przetwory mleczne,

miody.

II. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego

podkategorie:

przetwory owocowe,

przetwory warzywne,

produkty zbożowe,

wyroby cukiernicze.

III. Napoje regionalne

podkategorie:

napoje bezalkoholowe,

napoje alkoholowe.

IV. Inne produkty regionalne w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. farsze).

Istotne jest, że jeden wytwórca może zgłosić po jednym produkcie w każdej kategorii, czyli maksymalnie 4 produkty.

Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi konkursu w naszym regionie jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Białymstoku (KOWR).

Pierwszy etap, czyli finał wojewódzki w województwie podlaskim zaplanowany jest na dzień 7 lipca 2018 r. w Augustowie podczas Targów Agro-Eko-Turystycznych odbywających się na Rynku Zygmunta Augusta. Początek konkursu o godz. 10.00.

Organizatorzy, poprzez połączenie imprez chcą dać możliwość podlaskim wytwórcom prowadzenia równocześnie w tym dniu sprzedaży swoich wyrobów i szerszej ich promocji. Producenci zainteresowani sprzedażą w trakcie targów powinni zgłosić się do KOWR Oddział w Białymstoku (link http://www.kowr.gov.pl/kontakt/ot)

Drugi etap konkursu to wybranie przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w etapie wojewódzkim – najlepszych produktów do prestiżowej nagrody konkursu „PERŁA 2018”. W przypadku zgłaszania produktu do tej nagrody, należy na karcie zgłoszeniowej dopisać „PERŁA”. Krajowy finał, z wręczeniem statuetek, odbędzie się w początkach września podczas Targów Polagra w Poznaniu.

Kartę zgłoszeniową należy dokładnie wypełnić, własnoręcznie podpisać i dostarczyć do PODR w Szepietowie, do pokoju nr. 20 lub wysłać na adres:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo-Wawrzyńce 64

18-210 Szepietowo

z dopiskiem: NKD lub Nasze Kulinarne Dziedzictwo

Istnieje możliwość przekazania kart zgłoszeniowych do PODR:

– za pośrednictwem powiatowych specjalistów, lub

– po wypełnieniu karty i podpisaniu można ją zeskanować i wysłać na adres e-mail: jczarkowska@odr-szepietowo.pl

Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeniowych upływa w dniu 15 czerwca 2018 r.

Więcej informacji o konkursie i sprawach organizacyjnych można uzyskać u powiatowych specjalistek ds. gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki (kontakty https://odr.pl/jednostki-organizacyjne/) lub w siedzibie PODR pod nr. telefonu: 86 275 89 38, lub kom. 506 662 611.

Kartę zgłoszeniową można pobrać tutaj.

Joanna Czarkowska

Odsłony : 243
Skip to content