Sprostowanie ogłoszenia z dnia 7 maja 2018 r. o unieważnieniu przetargu na sprzedaż zielonki „na pniu”

maj 8, 2018 | Aktualności

Niniejszym informuję, że w ogłoszeniu z dnia 7 maja 2018 r. o unieważnieniu przetargu na sprzedaż zielonki „na pniu” znalazło się błędne sformułowanie dotyczące sposobu rozstrzygnięcia przetargu. W związku z powyższym treść ogłoszenia podlega sprostowaniu i otrzymuje brzmienie, jak niżej:

„Działając w imieniu Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie niniejszym informuję, że przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż zielonki „na pniu” w 2018 r. z działek zlokalizowanych na terenach Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, o łącznej powierzchni 22,85 ha (ogłoszenie z dnia 26 kwietnia 2018 r.), prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) został zamknięty bez dokonania wyboru oferty – zgodnie z pkt VIII.9. Regulaminu z dnia 26 kwietnia 2018 r. określającego zasady przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zielonki „na pniu” z terenów PODR w Szepietowie w 2018 r.”

http://wodr.pbip.pl/?event=informacja&id=989

Odsłony : 245
Skip to content