Zniesiono zakaz uboju świń na użytek własny w strefie z ograniczeniami

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Dnia 19 marca 2014 roku zostało podpisane rozporządzenie zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. Rozporządzenie to umożliwia dokonanie uboju trzody w gospodarstwie na użytek własny na obszarach gdzie wprowadzono ograniczenia w związku z wystąpienie afrykańskiego pomoru świń stwierdzonego u dzików.

Ubój świń może być przeprowadzony wyłącznie w gospodarstwie, w którym zwierzęta były utrzymywane co najmniej przez 30 dni, a pozyskane mięso zostanie obowiązkowo poddane badaniu poubojowemu (na obecność włośni). Tak jak do tej pory koszt związany z wykonaniem badania poubojowego pokrywa posiadacz mięsa. Zwierzęta przeznaczone do uboju muszą być zdrowe.

Przy uboju zwierząt w gospodarstwie (świń) musimy pamiętać o spełnieniu pozostałych wymogów dotyczących gospodarczego uboju na użytek własny, które nie uległy zmianie tj.:

– co najmniej na 24 godziny przed planowanym ubojem należy poinformować powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze dokonania uboju;

– informacja taka powinna zawierać między innymi imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania posiadacza zwierząt, gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi, numer identyfikacyjny zwierzęcia oraz miejsce i termin uboju;

– uboju zwierząt w gospodarstwie może dokonać wyłącznie osoba do tego uprawniona (ubojowiec).

Jeżeli w trakcie przeprowadzania badania poubojowego zaistnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (AFS), organ Inspekcji Weterynaryjnej pobierze nieodpłatnie próbki do badań w kierunku AFS. Wprowadzenie powyższych rozwiązań przyczyni się do rozładowania istniejących problemów ze zbytem żywca i ubojem na własne potrzeby.

Tadeusz Kruszewski

Skip to content